Ledig fast stilling som teknolog / spesialetterforsker, Felles kriminalenhet - Seksjon for digitalt politiarbeid

Teknolog / spesialetterforsker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet - Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier, og består av en administrativ og en politifaglig støttestab samt syv seksjoner. Seksjon for digitalt politiarbeid er en del av FKE, men har ansvar for å samarbeide med alle enheter i hele politidistriktet i alle sakstyper. Kompetansen ved seksjonen er høy og det er stor aktivitet. Medarbeiderne på seksjonen har både politifaglig og annen bakgrunn. 

Har du kompetanse innen metodeutvikling og dataanalyse? Har du evnen til å være en god etterforsker og samtidig bygge og opprettholde høy teknisk kompetanse? Har du lyst til å bidra i forebygging, etterforskning og bekjempelse av alvorlig kriminalitet? Vil du stå på for å gjøre Oslo til en trygg hovedstad? - Da leter vi etter deg! 

Seksjonen har ledig en fast stilling som spesialetterforsker (teknolog). Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person. Vi vil legge vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I tillegg vil vi legge vekt på hvor personlig egnet du er, og hvor motivert du er for fagfeltet. 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene. 

Jf. offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.

Arbeidsoppgaver

 • Digital kriminalteknikk og etterforskning, herunder sikring, analyse, bearbeiding og eventuell tilrettelegging av beslaglagt datamateriale fra ulike typer databærere
 • Bistands- og veilederansvar, fag – og metodeutvikling, bistå med effektiv utnyttelse av ny teknologi i oppgaveløsningen
 • Inngå i seksjonens jourtjeneste som besvarer henvendelser fra seksjonens brukere, samt bistår disse for løsning av oppgaver relatert til sikring og analyse av beslag fra mobiltelefoner, datamaskiner og andre aktuelle databærere

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole (lang og relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte formell utdanning)
 • Relevant teknisk kompetanse og erfaring med metodeutvikling og dataanalyse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også i engelsk. Det er ønskelig at det beherskes andre fremmedspråk
 • Det er krav om plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Må kunne sikkerhetsklareres for "hemmelig"

Ønskelig med:

 • Politihøgskolens utdanning i etterforskning av elektroniske spor, ev. annen relevant spesialutdannelse/tilleggsutdannelse på samme eller høyere nivå
 • Personlige egenskaper
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne og interesse for ny teknologi
 • Fleksibel, arbeidsom, omgjengelig og lojal
 • Ønske om å delta i et aktiv arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges i forhold til innstiling og motivasjon for arbeidsoppgaver tillagt stillingen og forståelsen av samfunnsoppgaven

Vi tilbyr

Fast stilling som spesialetterforsker SKO 1552, kr. 565.500 – 670.000 (ltr. 64-73) . Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes

Et godt arbeidsmiljø med spennende og krevende oppgaver

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)

Kontaktpersoner

Ingvild Eiken
Spesialetterforsker / avsnittsleder
Telefonnummer: 22 66 81 91
Mobil: 404 15 971
Øyvind H. Walding
Politioverbetjent
Telefonnummer: 22 66 92 47
Mobil: 924 35 087

Hvem er Politiet -?

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politi.no