Ledig fast stilling som spesialetterforsker, Felles kriminalenhet - Seksjon for digitalt politarbeid

Spesialetterforsker - Politiet, Oslo pd

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet - Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier, og består av en administrativ og en politifaglig støttestab samt syv seksjoner. Seksjon for digitalt politiarbeid er en del av FKE, men har ansvar for å samarbeide med alle enheter i hele politidistriktet i alle sakstyper. Kompetansen ved seksjonen er høy og det er stor aktivitet. Medarbeiderne på seksjonen har både politifaglig og sivilfaglig bakgrunn. 

Er du sulten på å lære nye ting? Liker du å sette deg inn i ny teknologi? Har du evnen til å være en god etterforsker og samtidig bygge og opprettholde høy teknisk kompetanse? Har du lyst til å bidra i forebygging, etterforskning og bekjempelse av alvorlig kriminalitet? Vil du stå på for å gjøre Oslo til en trygg hovedstad? - Da leter vi etter deg! 

Seksjonen har ledig en fast stilling som spesialetterforsker. Stillingen er ledig fra tiltredelse. 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene. 

Jf. offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.

Arbeidsoppgaver

 • Digital kriminalteknikk og etterforskning, herunder sikring, analyse, bearbeidelse og eventuell tilrettelegging av databeslag
 • Bistands- og veilederansvar innenfor fagområdet generelt
 • Delta i videreutvikling av seksjonen, samt aktivt bidra i kontinuerlig metodeutvikling innen fagområdet
 • Bistå politidistriktets politi- og påtaleenheter med å effektivt benytte eksisterende og ny teknologi i oppgaveløsningen innen alle virksomhetsområder
 • Vedlikeholde og øke egen kompetanse innen fagområdet
 • Inngå i seksjonens jourtjeneste og utføre andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, tilsvarende bachelornivå
 • God kjennskap til metoder for sikker og effektiv utførelse av arbeidsoppgavene
 • Det er krav om plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes etter nærmere avtale
 • Må kunne sikkerhetsklareres for "hemmelig"

Ønskelig

 • Politihøgskolens utdanning i etterforskning av elektroniske spor, ev. annen relevant spesialutdannelse/tilleggsutdannelse på samme eller høyere nivå
 • Erfaring fra bistandsfunksjon mot etterforskning og innen stillingens spesialområde
 • Relevant arbeidserfaring og kurs innen fagområdet
 • Generelt god kjennskap til ny teknologi innenfor fagfeltet
 • Allsidig erfaring innen bruk av IKT-verktøy i analyse- og etterforskningsarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne og interesse for ny teknologi, samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vise initiativ og fleksibilitet
 • God forståelse og motivasjon for arbeidsområdet og av samfunnsoppdraget vektlegges
 • Ønske om å delta i et aktivt arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig utvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også i engelsk. Det er ønskelig at det beherskes andre fremmedspråk

Vi tilbyr

 • Fast stilling som spesialetterforsker SKO 1552, kr. 544.400 - kr. 646.700. Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes
 • Et godt arbeidsmiljø med spennende og krevende oppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)

Kontaktpersoner

Svein Hopland
Politioverbetjent / avsnittsleder
Telefonnummer: 22 66 86 42
Mobil: 415 35 888
Øyvind H. Walding
Politioverbetjent
Telefonnummer: 22 66 92 47
Mobil: 924 35 087

Hvem er Politiet -?

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politi.no