Ledig fast stilling innen satellittkommunikasjon ved Forsvarsdepartementets IKT-enhet

Seniorrådgiver IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i et innovativt teknisk miljø med stort fokus på sikkerhet? Begynn hos oss i Forsvarsdepartementets IKT-enhet. Vi har ansvaret for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere eksperter på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 50 hyggelige og dedikerte kollegaer med unik kompetanse innenfor sikkerhet, utvikling og forvaltning av graderte informasjonssystemer. IKT-enheten har moderne kontorlokaler på Havnelageret, Langkaia i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver:

Personen som tilsettes vil primært ha oppgaver innenfor drift og utvikling av fagområdet satellittkommunikasjon og tilhørende WAN aksess. Det må også påregnes arbeidsoppgaver innenfor IKT-enhetens øvrige ansvarsområder ved behov.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Design og implementering av satellittbasert infrastruktur.
 • Bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjon for nye satellittløsninger.
 • Delta i prosjekter innenfor områdene nettverkinfrastruktur med fokus på satellittkommunikasjon.
 • Utarbeide overordnet og detaljert antennedesign med høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.
 • Installasjon, drift og vedlikehold av FD sin satellittkommunikasjonsinfrastruktur.
 • Håndtering av komplekse logistikkoperasjoner i både innland og utland.
 • Koordinering av fraktoperasjoner mot FD sine samarbeidspartnere internasjonalt.
 • Etablere og vedlikeholde samarbeid med statlige og private leverandører av satellittkapasitet.
 • Reiseaktivitet i inn- og utland for befaring, installasjon og vedlikehold av infrastrukturutstyr.
 • Dokumentere kompleks WAN infrastruktur med fokus satellittkommunikasjon.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (bachelor eller master) innenfor IKT eller Forsvarets tekniske skoler innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum fem års relevant erfaring.
 • Relevant erfaring med de aktuelle teknologiene spesielt med fokus på WAN og satellitt.
 • Erfaring med å dokumentere installasjon og driftsrutiner.
 • Lang kompetanse innenfor befaring, installasjon og vedlikehold av forskjellige satellittbaserte kommunikasjonsløsninger.
 • Lang erfaring med logistikk tilknyttet antenneinstallasjoner under krevende forhold nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring fra planlegging og utbygging av satellittkommunikasjon.
 • Erfaring med test og utvikling av nye satellittbaserte systemer.
 • Mer enn 5 års erfaring og kompetanse som feltingeniør innen satellittkommunikasjon.
 • Praktisk feilsøking med Spectrum analysator.
 • Lang erfaring med feilretting på alt fra kabel til RF (Radiofrekvens).
 • Erfaring med leverandørdialog om tilbud, bestillinger og teknisk logistikk.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Egenskaper

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team. Videre ønsker vi at du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med dem rundt deg.

I tillegg søker vi etter følgende kvalifikasjoner:

 • har interesse for informasjonssikkerhet
 • ser eget fagområde opp mot seksjonens helhetlige ansvar
 • er strukturert, systematisk og pålitelig
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • mestrer et høyt aktivitetsnivå og flere parallelle oppgaver
 • bidrar til det sosiale på arbeidsplassen

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel til arbeidstider når det trengs.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som SKO 1448 seniorrådgiver med lønn kr. 700 000 - 870 000 kroner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg.
 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer.

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.

Reiseaktivitet i inn- og utland må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Ketil Isnes tlf. 909 22 416 eller seniorrådgiver Stig Bakke tlf. 918 87 714.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

Kontaktpersoner

Ketil Isnes
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 909 22 416
Stig Einar Bakke
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 918 87 714

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.