Ledig fast 100% stilling som ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Opplysninger avdeling

Stillinga er organisert under Teknisk drift. Teknisk drift har ansvar for kommunale bygg, veg, vatn- og avlaup og reinhald av kommunale bygg.

Teknisk drift har 22 årsverk.

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektleiing og sakshandsaming innan bygg, veg, vatn og avlaup
 • Innhente tilbod for bygg- og infrastrukturprosjekt
 • Drift, vedlikehald og utbetring av kommunale anlegg 

Krav til kompetanse

 • Relevant utdanning på universitet-/høgskulenivå. Søkjarar med anna relevant utdanning og/eller erfaring kan også verte vurdert.
 • Relevant praksis innan eitt eller fleire av fagfelta
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning, KLP
 • Fleksitid
 • Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. 

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Kontaktpersoner

Rolf Henning Myrmel
Telefonnummer: +47 482 96 241

Hvem er Austrheim kommune?

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.

Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Statoil Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.