Ledig engasjement som førstekonsulent/rådgiver - digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Plan- og administrasjonsavdelingen er det ledig et toårig engasjement som førstekonsulent / rådgiver. Avdelingen har tre hovedfunksjoner: rådgivnings- og samordningsoppgaver for politisk og administrativ ledelse, utviklingsoppgaver for hele departementet og støtte- og servicefunksjoner. Plan- og administrasjonsavdelingen har et ansvar for å koordinere oppfølging av den sentrale IKT-politikken overfor departementets underliggende virksomheter.

 Vi ser etter deg som har erfaring og/eller utdanning innen fagområdene digitalisering og informasjonssikkerhet, og som er opptatt av innovasjon og utvikling. Du må ha god innsikt og interesse innen noen av følgende områder: informasjonssikkerhet, digitalisering, kartlegging og utforming av arbeidsprosesser, digitalt førstevalg og virksomhetsstyring.

Hovedoppgaven i stillingen er saksbehandling knyttet til departementets arbeid med digitalt førstevalg, IKT-politikk og oppfølging av informasjonssikkerhet i BLDs sektor.

Arbeidsoppgaver:

 • Analyse og saksbehandling
 • Koordinere departementets arbeid med oppfølging av nasjonale digitaliseringsstrategier.
 • Støtte departementets fagavdelinger i arbeidet med sektorens digitaliseringsprosjekter og arbeid med informasjonssikkerhet.
 • Veilede underliggende etater i deres informasjonsforvaltning.
 • Bistå i risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonsforvaltning.
 • Bidra til å videreutvikle rutiner i departementets styringssystem for informasjonssikkerhet.

Vi søker etter deg som:

 • Har utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdannings-kravet.
 • Har god kjennskap til lov- og regelverk som regulerer informasjonsforvaltning og informasjonssikkerhet.
 • Har god teknologiforståelse.
 • Tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling.
 • Har gode samarbeidsevner, er selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • Har evne til analytisk og strategisk tenkning.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Opplæring med bruk av introduksjonskurs og fadder
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK

Lønn iht. Statens regulativ: Lønnsspenn: førstekonsulent (kr. 430 000 - 490 000) rådgiver (kr. 460 000 - 590 000). For innplassering som rådgiver kreves relevant arbeidserfaring.

Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til Barne-,likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

Søknadsdokumenter blir ikke returnert.

BLD som arbeidsgiver ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i BLD. Vi er IA-virksomhet, og i dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet.

Kontaktpersoner

Helga Berit Fjell
Ekspedisjonssjef
Telefonnummer: (+47) 22 24 24 30
Torill Tørlen
Avdelingsdirektør

Hvem er Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)?

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvaret for politikkutformingen på områder som forbrukerinteresser, personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, oppvekst- og levekår for barn og unge, likestilling og antidiskriminering. For mer informasjon se www.regjeringen.no