Lederstøtte/administrasjonskonsulent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen? Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling?

Røros og Solørbanen søker lederstøtte / administrasjonskonsulent i banesjeforganisasjonen. Vi søker etter en dyktig og selvstendig medarbeider som skal støtte banesjeforganisasjonen innen administrative og personalmessige oppgaver. Oppgaver for Områdedirektør kan også være aktuelle.

Arbeidssted; Fast på Røros, men må påregne noe reisevirksomhet til Elverum og Trondheim

Arbeidsoppgaver
 • Bistå Faggruppeledere og banesjef på Røros- og Solørbanen
 • Administrative oppgaver for banesjeforganisasjonen og mot ansatte / lærlinger
 • Holde oversikt over kurs/kompetanse, oppfølging
 • Informasjonsutveksling, koordinering, oppdatering av arbeidsrom(Sharepoint)
 • Ressurshåndtering, bestillinger, mottak, fakturaoppfølging
 • Rapportering og oppfølging av saker tilknyttet ledergruppen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innenfor fagfeltet. Praktisk erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse og erfaring med organisering og planlegging er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Generell god IKT kompetanse, gjerne fra Agresso og GAT
 • Fordel med personellerfaring og/eller regnskapserfaring
Personlige egenskaper
 • Motivert, tar initiativ og er selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Takler perioder med stort arbeidspress og har stor fleksibilitet
 • Trives med å ha mange forskjellige oppgaver samtidig
 • Evnen til å utvikle og løse problemstillinger i samarbeid med andre
 • Serviceorientert, lærevillig og god til å drive prosesser framover til en løsning
 • Arbeider nøyaktig og strukturert
Vi tilbyr
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • p.t. fribillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Stig Moen
Telefonnummer: (+47) 97161536

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon