Lederstilling med høy spenning

Liker du ansvar og er god til å lede? Vil du lede driftssentralen som sørger for at ca. 18 000 mennesker har strøm 24 timer i døgnet? Og at produksjonen i vind- og vannkraftverkene går som planlagt? Da kan du være den rette til å lede Nordkrafts driftssentral.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Driftssentralen er sentral for både nett- og produksjonsselskapet i Nordkraft. Den er selve hjertet i konsernets kjernevirksomhet; produksjon og distribusjon av fornybar energi. Nordkraft Nett eier, driver og vedlikeholder 410 km høyspentlinjer som leverer strøm til ca. 12 000 kunder i Narvikregionen. Nordkraft Produksjon driver 21 vannkraftverk fra Troms i nord til Hordaland i sør, samt drift av en vindpark i Narvik, og i løpet av et par år også to vindparker til, som er under bygging.

 

Ansvars- og arbeidsområder

 • Lede utviklingen av driftssentralen i tråd med Nordkrafts strategi
 • Lede arbeidet i driftssentralen
 • Oppnå resultater i lag med vårt kompetente team
 • Lede utviklingen av driftssentralens tekniske og administrative systemer

 

Din profil

 • Minimum treårig høgskole-/universitetsutdanning innen relevante tekniske fag
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kvalitetsbevisst, målbevisst, forretningsmessig og forbedringsorientert
 • Har erfaring med endringsprosesser
 • Har erfaring fra arbeid ved driftssentral, kontrollrom eller driftskontrollsystemer

 

Vi tilbyr

 • Lederjobb midt i konsernets operative drift
 • Faglig bredde og utvikling innenfor nett, vind- og vannkraft
 • Arbeidsplass i utvikling
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Åpent og inkluderende konsern med fokus på kultur og ledelse

 

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Søknad med CV sendes post@nordkraft.no

Kontaktpersoner

Hanne Toftaker
HR-leder
Marius Larsen
Produksjonssjef
Tage Karlsen
Nettsjef

Hvem er Nordkraft?

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernets hovedkontor er lokalisert i Narvik. Etter omstilling og effektiviseringstiltak de siste årene, er vi nå i posisjon til å møte morgendagens hverdag for energiselskap.