Leder Vedlikeholdssystem

Stillingsbeskrivelse

Strategisk vedlikehold er ansvarlig for vedlikehold av Bane NORs infrastruktur.

Bane NOR har en ambisjon om å bli en «World Class Maintenance» bedrift for å utvikle jernbane i Norge. Vedlikehold i Bane NOR er en investering som ivaretar våre verdier, og aktivt bidrar med å ta viktige strategiske beslutninger som gjør at Bane NOR kan levere høy tilgjengelighet, pålitelighet, punkltighet- og regularitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet.

Nå er vi inne i en historisk satsing på vedlikehold av jernbane infrastruktur og søker etter 1 leder for vårt vedlikeholdssystem IBM - Maximo. Stillingen inngår i ledergruppen for Strategisk Vedlikehold.

Leder Vedlikeholdssystem skal være ansvarlig for drift og utviklingen av Bane NORs Vedlikeholdssystem. Stillingen skal jobbe med kartlegging av forretningskrav til systemer / tekniske krav for å sikre at de er i tråd med bedriftens overordnede strategi og funksjonelle behov.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med utvikling og implementering av best practice innen vedlikehold
 • Sikre kontinuerlig forbedring av system og prosesser
 • Sikre og implementere prosesser og rutiner for masterdata management
 • Sikre at vedlikeholdssystem støtter Bane NORs ende-til-ende prosesser
 • Sikre vedlikeholdsprosess grensesnitt med forsyning og økonomi
 • Utarbeide og implementere langsiktig strategi og veikart for Bane NORs vedlikeholdssystem
 • Lede endringsledelses prosesser, og lede superbrukernettverk
 • Etablering og videreføring av styringsmodell
 • Sikre kostnadseffektivisering
 • Være grensesnitt mellom fag, forretning og IT

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og arbeidserfaring innen ERP, EDB, CMMS, Logistikk, Økonomi, Engineering, IT osv.
 • Relevant erfaring fra andre systemer som SAP, Oracle, Movex osv er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert, en god balanse mellom fag og forretning.

Kontaktpersoner

Fahad Rehman
Telefonnummer: (+47) 91652585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon