Leder til Teknisk avdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker leder til Teknisk avdeling

Du får ansvaret for å lede og utvikle MKEiendoms tekniske avdeling som skal utøve faglig støtte til Bygningsinspektørene

 • Fagfeltene er; Skole, barnehager, helse og- sosialbygg, idrett, kultur, administrasjonsbygg og bolig
 • Tett samarbeid med selskapets prosjektavdeling som omsetter i snitt for ca 200MNOK i året
 • Oppfølging av Bygg håndboken (tekn speck)
 • Administrativ og økonomisk oppfølging knyttet til avdelingens aktive prosjekter
 • Utarbeide vedlikeholdsplaner i samarbeid med egen avdeling
 • Energieffektivisering og rapportering til offentlige instanser
 • Ansvar for oppfølging av tekniske serviceavtaler og veiledning av underleverandører
 • Utarbeide analyser og kalkyler/budsjetter for å heve bygningenes tekniske prestasjonsevne
 • Prosjektledelse for ulike tekniske oppgaver som rehabilitering av VVS-anlegg, EPC etc.
 • Personalansvar for avdelingens øvrige ansatte m.m

Arbeidshverdagen vil preges av tverrfaglige utfordringer i et kompetent eiendomsmiljø med høy aktivitet

Du vil samarbeide mye med selskapets Bygningsinspektører, prosjektavdeling, økonomiavd. og stab.

Kontortid; 08 - 16

Sommertid; 08 - 15,  15.05 - 15.09

Til informasjon

Denne stillingen er tilknyttet dagens Moss kommune t.o.m. 31.12.2019. Fra 2020 blir stillingen overført nye Moss kommune, noe som kan innebære endringer i organisering og innhold.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter en trygg leder med lang erfaring innenfor teknisk driftsledelse. Relevante erfaringer kan være hentet fra komplekse driftsmiljøer, eiendomsselskaper, tekniske fagentreprenører, forvaltere eller tekniske rådgivningsmiljøer. Du har trolig også selv operativ erfaring innenfor drift/vedlikehold, eiendom, tekniske installasjoner, ventilasjonsanlegg, varme og kjøleanlegg eller liknende.

 • Ingeniør/teknisk utdannelse eller tilsvarende. Dokumentert erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Det er ønskelig med 10 års erfaring med drift og prosjektledelse innenfor bygg, elektro, automasjon eller VVS
 • Ledererfaring og god på relasjonsbygging
 • Erfaring med kundedialog og forventningsavklaring
 • Erfaring med IK, HMS, EOS, FDV-systemer og SD-anlegg
 • Erfaring med brannvern arbeide er også ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er fleksibel med et genuint ønske om å «være der» for medarbeiderne dine og brukerne av kommunens bygg og tjenester.

Du må ha evnen til å kommunisere godt samt samarbeide med ulike type mennesker. Som leder må du være inspirerende og holde dine medarbeidere fokusert på arbeidsoppgavene.

Som teknisk leder evner du å se det «store bildet» og være pådriver for fremtidsrettede løsninger.

Vi er veldig opptatt av å treffe den personen som innehar de riktige forutsetningene for denne stillingen, og de personlige egenskapene vil bli lagt stor vekt på.

Informasjon til deg som søker

Søknad: Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig: I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss: Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge blir én kommune i 2020: Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Vi tilbyr

Et godt og kompetent arbeidsmiljø med gode kolleger i kontorer sentralt i byen samt en stilling med stort ansvar, og hvor du selv kan være med å legge grunnlaget og styre dine arbeidsoppgaver

Kontaktpersoner

Lars Ørmen
Leder, Drifts- og vedlikeholdsavd
Telefonnummer: 91181001

Hvem er Moss kommunale eiendomsselskap?

Moss Kommunale Eiendomsselskap er et kommunalt foretak som har eier, drifts- og vedlikeholdsansvar for Moss kommunes bygg. Foretaket har for tiden 24 ansatte, og kontorer i Verftsgata 7 i Moss.

Vår bygningsmasse er totalt 170 000 kvm, med 10 skoler, 12 barnehager, 3 sykehjem, 4 bo- og service sentre og diverse administrasjons-/kulturbygg. MKEiendom forvalter i tillegg 660 boliger.

Moss og Rygge skal bli en ny kommune fra 01.01.2020. MKEiendom vil da bestå av 39 ansatte og porteføljen vil øke til ca 250 000 kvm, med 16 skoler, 15 barnehager, 3 sykehjem, 5 bo- og servicesenter i tillegg til administrasjon- /kulturbygg og ca. 850 boliger.

Bygningsmassen er meget variert, fra de enkleste lagerbygningene og opp til høyteknologiske Breeam-sertifiserte skolebygg

MKEiendom har stort fokus på helse og har eget Allaktivitetslag, for felles fysisk utfoldelse.