Leder teknisk verksted

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Vi søker en handlekraftig leder med god gjennomførsingsevne, og med en bakgrunn fra tekniske fagfelt (mekanisk- eller elektrofag). Dette er jobben for deg som trives i en arbeidshverdag med svært variert innhold. Som sjef teknisk verksted må du både lede kontoret, men også delta aktivt inn i konseptutvikling og oppdragsløsning nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og koordinere virksomheten innen kontoret
 • Lede og delta i prosjekt/arbeidsgrupper/råd i øvrige deler av tjenesten innen kontorets ansvarsområde
 • Lede kompetanseutviklingen i kontoret

Det kreves: 

 • Relevant bachelorgrad. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant teknisk tjeneste

Det er ønskelig med:

 • Fagutdanning innenfor elektro eller mekaniske fag
 • Relevant utdanning innen ledelse og/eller prosjektledelse
 • Ledererfaring
 • Relevant teknisk tjeneste i Forsvaret
 • Relevant teknisk tjeneste i Etteretningstjenesten

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt. 
 • Gode engelskkunnskaper
 • Medisinsk og fysisk skikkethet til tjeneste i Intops

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kontorsjef (1054) i lønnstrinn 70-75 (fra kr 640 200 til kr 704 900 pr år) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”.  Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 230 94 876

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger