Leder Teknisk sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Vi søker en leder for Teknisk sikkerhet. Stillingen rapporterer til teknisk leder på Follobaneprosjektet.

Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå prosjektledelsen med planlegging og gjennomføring av aktiviteter relatert til sikkerhet i Follobaneprosjektet.
 • Ansvarlig for kontakten med Statens jernbanetilsyn, Teknisk kontrollorgan og assesserende enhet
 • Bistå med oppfølging, kontroll og veiledning overfor EPC-entreprenørers sikkerhetsstyring.
 • Bistå med gjennomføring av risikovurderinger i midlertidige og permanente jernbanetekniske faser, samt oppfølgning av identifiserte farer og risikoreduserende tiltak.
 • Bistå delprosjektene med etablering av meldings- og søknadsdokumentasjon samt oppfølgingen av EF-verifiseringsprosessen for gjeldende TSI’er/Technical Specifications for Interoperability.
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Inngående kunnskap om analytisk sikkerhetsstyring og bruk av risikoanalytiske metoder
 • Kjennskap til og erfaring med anvendelsen av relevante lover og forskrifter innenfor jernbanelovgivningen, er ønskelig
 • Kjennskap til og kunne anvende Bane NORs Teknisk regelverk
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon eller rådgiver
 • Erfaring fra prosjektering av jernbanetekniske anlegg er ønskelig
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Hans Christian Kruse
Telefonnummer: Tlf. 900 40 860

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon