Leder teknisk operativ støtte

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I område øst i infrastrukturdivisjonen arbeider vi med den viktige samfunnsoppgaven det er å vedlikeholde og forbedre infrastrukturen for jernbane. Vi dekker strekningene Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen, hvor det skal gjennomføres betydelige prosjekter og aktiviteter i årene som kommer. Samfunnets satsing på jernbane er økende, og dette gir muligheter for vekst og utvikling både for organisasjonen og for enkeltpersoner i tiden som kommer.

Vi vil styrke vår ledelseskapasitet og søker leder til avdeling Teknisk operativ støtte. Stillingen inngår i områdedirektørens ledergruppe og har personalansvar. Stillingen har en bred kontaktflate mot andre deler av organisasjonen og vil gi gode muligheter for å opparbeide kunnskap om effektiv drift og fornyelse av jernbaneinfrastruktur og være en god plattform også til andre ledende stillinger i Bane Nor i framtiden.

Avdelingen teknisk operativ støtte skal gi aktiv støtte til aktivitetene vi gjennomfører, og ha et spesielt fokus på forbedringsarbeid og effektivisering. Som leder i denne stillingen har du ansvar for fagpersoner innen jernbanetekniske fag, elektro, linjefag og signal, samt andre aktuelle kompetanser. Enheten skal i tillegg bistå linjeorganisasjonen med forbedringsprosjekter, drift- og prosjektstøtte, koordinere sportilgangsbehov og ivareta forvaltningsoppgaver mot naboer og kommunale myndigheter.

Arbeidssted er sentralt i Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • ivareta daglig ledelse av enheten
 • sørge for at linjeledelsen har tilstrekkelig teknisk faglig støtte for å ivareta sitt resultatansvar
 • ivareta forvaltningsoppgaver på vegne av området
 • rekruttere og utvikle nødvendig kompetanse i tråd med områdets behov
 • bidra til læring og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen
 • ivareta gjensidig samarbeid med den sentrale teknologistaben
 • assistere områdedirektøren i løpende saker

Ønskede kvalifikasjoner
 • ledererfaring fra prosessledelse og ledelse av høyt kvalifiserte medarbeidere
 • bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde
 • gode lederegenskaper, samt evne til å skape fellesskap og engasjement
 • gode analytiske og strategiske evner, helhetssyn
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Du må være målrettet, ambisiøs og kunne samarbeide godt med øvrige deler av organisasjonen.
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være med på å skape motivasjon og entusiasme.
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert og ha god gjennomføringsevne i en organisasjon i utvikling.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver.
 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • personal billett med tog

Kontaktpersoner

Anne Grethe Bolstad
Telefonnummer: 99524959
Tore Fjukstad
Telefonnummer: 95774040

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon