Leder søkes for utvikling av tekniske løsninger til innsamlingsoperasjoner i det digitale rom.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som kontorsjef i avdeling for nettverksoperasjoner. 

Hovedoppgaven vil være å lede svært kompetente og engasjerte medarbeidere i utviklingen av nye og spennende programvareløsninger for etterretning i det digitale rom. Du skal også sikre leveranser av de nye løsningene, samt videreutvikle eksisterende teknologi. I denne stillingen skal du tilrettelegge for kreativitet, samarbeid og utvikling blant dine ansatte. Du vil være en del av et dedikert og tverrfaglig lederteam, som i fellesskap utformer strategi, prioriterer oppgaver og leder utvikling av nye konsepter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling av konsepter og kapasiteter til innsamlingsoperasjoner. Bidra til seksjonens leveranser og videreutvikling av seksjonen.
 • Koordinere, planlegge og lede ressurser til seksjonens operasjoner. Samt å ivareta leveransen av kapasiteter på lang sikt.
 • Lede og ivareta utbredt faglig kontakt med interne og eksterne fagmiljøer.
 • Holde seg faglig oppdatert innen eget arbeidsområde, og medvirke til utvikling av faglig kompetanse innen relevante fagfelt for kontorets medarbeidere.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

 • Det kreves bachelorgrad innen ledelse eller IKT. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompenserer for eventuell manglende formell utdanning. 
 • Det er ønskelig med lederutdanning og/eller mastergrad innen ledelse, informasjonssikkerhet eller andre relevante fagområder. 

Krav til tjenesteerfaring: 

 • Det kreves relevant tjenesteerfaring innen IKT-relatert virksomhet. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere, samt kunnskap om og innsikt i Forsvaret. 

Særskilte krav: 

 • Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Det kreves gode evner til samarbeid og kommunikasjon, god evne til helhetsoversikt, god vurderingsevne og evne til å være initiativrik og resultatorientert.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kontorsjef (kode 1054) i lønnstrinn 74-80 / kr 673 800– 792 700 brutto pr år (avhengig av kvalifikasjoner). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål
Telefonnummer: 23094725

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger