Leder sekretariat

Leder sekretariat Bymiljøpakken

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker leder sekretariat Bymiljøpakken Nord-Jæren

Sekretariatsleder Bymiljøpakken

 

Bymiljøpakken er samlebetegnelsen på byvekstavtalen og bompengepakken for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bymiljøpakken gjelder i 15 år, fra 1. oktober 2018 til og med september 2033.

Totalt er porteføljen av prosjekter og tiltak i pakken på 29 milliarder kroner.

Bymiljøpakken har to hovedmål: Nullvekst i persontransport med bil i byområdet på Nord-Jæren og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hoved­vekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport.

Rogaland fylkeskommune, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har sammen opprettet et administrativt sekretariat som bistår styringsgruppen og ansvarlige parter med styring av prosjekt­porteføljen i Bymiljøpakken.

Sekretariatet forbereder beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for Styrings­gruppen og partene i Bymiljøpakken, gjennom­­­­fører nødvendige utredninger, utarbeider systemer for porteføljestyring og risikovurderinger, samt sikrer nødvendig rapportering til kommune, fylkeskommune og stat. Sekretariatet legger til rette for godt samarbeid og god koordinering av arbeidet med Bymiljøpakken i utførende etater og organisasjoner, og bidrar til god koordinering med andre viktige oppgaver knyttet til samordnet areal- og transport­planlegging i byområdet.

Sekretariatet har tre ansatte, i tillegg til leder. Sekretariatet har sin formelle ansettelse hos Statens vegvesen, men bistår og representerer alle parter i Bymiljøpakken.

Sekretariatslederen rapporterer til styrings­gruppen for Bymiljøpakken, som består av fylkesordføreren i Rogaland, ordførerne i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Fylkesmannen i Rogaland, jernbanedirektøren og vegdirektøren. Vegdirektøren leder styringsgruppen.

Vi søker nå en ny leder for sekretariatet.

Stillingen er formelt plassert i Statens vegvesen Transport vest, men tilsettingen vil skje etter innstilling fra styringsgruppen.

Arbeidssted er i Stavanger.

Hva skal du jobbe med?
  • Du leder sekretariatet som er styringsgruppens felles apparat for gjennomføring av Bymiljøpakken.
  • Du rapporterer til styringsgruppen.
  • Du har det daglige ansvaret for å følge opp de tre medarbeiderne i sekretariatet.

Stillingen er utfordrende og stiller høye krav til samarbeid med administrative og politiske organer på alle nivåer, prosjektstyrings- og lederkompetanse.

Hvem er du?
  • Vi ser etter deg som har høyere utdannelse, og erfaring fra prosjektledelse og prosesstyring. Du bør ha god kunnskap om administrative og politiske prosesser generelt, og erfaring fra samfunns- og transportplanlegging spesielt. Du er analytisk og selvdreven, samtidig som du er flink til å samarbeide med andre og utvikle et godt arbeidsmiljø. God rolleforståelse vil vektlegges. Gode kommunikasjonsevner og høy grad av integritet og objektivitet er viktig for denne lederoppgaven.
Hva tilbyr vi?

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utviklingSom tilsatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderene våre forteller om en spennende arbeidshverdag med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet til å få lån i Statens pensjonskasse
  • Muligheter for faglig påfyll, bl.a i form av kurs
  • Flotte nye kontorlokaler i Stavanger sentrum

Lønnen blir avtalt nærmere i samsvar med lønnspolitikken vår. 

 

Annet

Statens vegvesen skal være preget av mangfald, og våre ansatte skal speile samfunnet. Vi vil tilpasse arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentleg, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør for Transport Vest Tone Oppedal på mobil 950 46 056 / epost   tone.oppedal@vegvesen.no

 

 

 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger