Leder Prosjektstyring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor prosjektstyring i Utbyggings prosjektportefølje, inkludert fremdriftsplanlegging, estimering, og usikkerhetsstyring. Du vil ha personalansvaret for alle prosjektstyrere, og sammen med Prosjektstyringslederne i prosjektenhetene faglig utvikling og oppfølging av alle ressurser innen prosjektstyring. Som fagansvarlig innen prosjektstyring i Bane NOR sette mål for utviklingen av prosjektstyringsfagene og gjennomføre nødvendige forbedringer. Lede nettverket innenfor Prosjektstyring i Bane NOR for å sikre god forankring av utviklingen av prosjektstyringsfagene. Del av lederteamet i Økonomi og Styring og rapporter til leder av Økonomi og Styring.

Utbygging/Bane NOR har 240 mrd i porteføljen inkludert prosjekter som Follobanen, Ringeriksbanen etc.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Ansette og utvikle alle prosjektstyringsressurser for Utbyggingsporteføljen for å møte prosjektenes behov.
 • Som faglig leder av prosjektstyring sette mål og lede utviklingen og standardisering av fagene, samt sikre kompetanseheving av ressursene innen prosjektstyring. Sammen med prosjektstyringslederne sikre at beste praksis blir fanget opp og implementert i prosedyreverket.
 • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av opplæring innen prosjektstyring i Utbygging
 • Premissgiver i kravene til oppfølging av kontraktene med entreprenører og rådgivere på kost og fremdrift i tett samarbeid med Kontrakt og Marked og Økonomistyring.
 • Personalansvar for ca 25 personer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Minimum 10 års erfaring innen prosjektstyring av store komplekse prosjekter
 • Dyp faglig forståelse av prosjektstyringsfagene og erfaring fra å drive kulturendring og standardisering

Personlige egenskaper

 • For å lykkes i denne rollen er det viktig at du liker å drive endringsprosesser og forbedrings-initiativer
 • Du har sterke lederegenskaper og gode samarbeidsevner,, og kan bygge tillit og motivere i en matrise organisasjon
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Sterk gjennomføringsevne og resultatorientert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Telefonnummer: (+47) 91 895 680
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon