Leder prosjektseksjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Vi styrer og leder investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Avdelingen for prosjekt og avhending driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og flyplassdekker. Vi forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr år.

Vi søker nå leder til en av våre prosjektseksjoner i avdelingen. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. Arbeidssted vil være Setermoen, men arbeidssted ved våre lokasjoner i Oslo eller Hamar kan også være aktuelt.

Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Resultat og personalansvar
 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i seksjonen
 • Initiere og ha ansvar for gode prosesser i alle faser av prosjektene og ivareta fortløpende forbedringsarbeid
 • Ansvar for at prosjektene utføres effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og i lover og forskrifter.
 • Kundedialog og samhandling med oppdragsgiver, bruker og andre organisatoriske enheter i Forsvarsbygg
 • Ansvar for godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ansvar for kunnskaps og erfaringsoverføring i Forsvarsbygg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Ønskelig med relevant utdannelse på masternivå.
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser og forbedringsarbeid
 • Innsikt i offentlig forvaltning er en fordel
 • Kjennskap til prosjektsikkerhet og graderte prosjekter vil være en fordel
 • Det kreves sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NATO secret ved ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Gode leder og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 882 900, til kr. 1 056 300. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Vigdis By Kampenes
Avdelingsdirektør Prosjekt og avhending
Telefonnummer: (+47) 9713 8029

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger