Leder, Offshore & Marine

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Du sikrer utvikling og vekst

Firesafe vokser og vi søker en leder for segmentet "Offshore & Marine" som skal utvikle oss og våre produkter, og lede vår videre satsning.  Vi har en stor portefølje med produkter, og som for Firesafe Group som har en unik markedsposisjon onshore, ønsker vi å utvikle vår offshore/marine-portefølje videre i godt samarbeid med våre kunder og markedet for øvrig.

Stillingen som Leder Offshore & Marine innebærer totalansvar for Firesafe sin produktutvikling, markedsstrategi, salg og totalresultater, så vel som ansvar for våre leveranser i dette Offshore & Marine-markedet.

 

Utvalgte arbeidsoppgaver

 • Sikre god forståelse for produkter, kundebehov, markedet og -utvikling
 • Sikre, vedlikeholde og videreutvikle gode relasjoner med kundene og relevante myndigheter
 • Videreutvikle salgs- og produktstrategier, samt sikre effektive salgskanaler
 • Styre og prioritere lønnsom utvikling av eksisterende og nye produkter og tjenester
 • Systematisk og planmessig markedsføre våre produkter og tjenester, og sikre god konvertering fra identifiserte muligheter til signerte salgskontrakter
 • Følge opp leveranser til våre kunder mht tid og kvalitet, i samarbeid med Firesafe sin totale organisasjon
 • Løpende vurdere/videreutvikle/endre samarbeid med definerte underleverandører
 • Bygge opp og lede vår satsning i tråd med markedsutvikling og virksomhetens behov
 • Ansvar for Firesafe sine budsjetter og resultater i segmentet Offshore & Marine.

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sterk strategisk og handlingsorientert leder med kommersiell legning – markeds-, kunde- og forretningsorientert
 • Evne og vilje om å jobbe selvstendig og bygge selskapet videre
 • God innsikt og erfaring fra offshore/marine eller bransjens underleverandører
 • Mastergrad/siv.ing/tilsvarende, ev. høyere teknisk og økonomisk utdannelse
 • Prosjektkompetanse – strukturert, presis, planleggende
 • Presis muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring innen brann/brannsikring er en fordel men ikke et krav
 • Gjerne ledererfaring fra teknisk miljø

 

Amrop Delphi er et av de ledende executive search selskapene i Norge. Siden 1986 har vi utført er stort antall krevende oppdrag i både privat og offentlig sektor. I 2017 ble vi en del av Amrop, et internasjonalt executive search partnerskap representert i 54 land. Dette vil gi oss tilgang på ekspertise, beste praksis og kapasitet på tvers av landegrensene samtidig som vi beholder vår lokale forankring. Med dette vil vi stå enda sterkere som våre kunders foretrukne partner og rådgiver.

Kontaktpersoner

Jarle Trandokken
Partner, Amrop Delphi

Hvem er Firesafe Group?

Firesafe Group er en Nordisk totalleverandør innen brannsikring med aktiviteter som brannteknisk rådgivning, bygningsmessig utførelse, kontroll og service, produksjon/utvikling og eksport/varesalg. Firesafe er et norskeid konsern med ca. 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark med en samlet omsetning på 600 MNOK. Selskapet er markedsledende i Norge og har klare ambisjoner om ytterligere vekst. Firesafe sine kunder er i hovedsak aktører innen bygg- og anleggsvirksomhet, eiendomsbransjen, offshore/marine og tunnelsikring.

Firesafe har fokus på offshore-installasjoner og skip/marine med produkter for passiv brannbeskyttelse med f.eks. branntetting i dekk og skott, brannbeskyttelse av ståloverflater, kabelforlegninger og -installasjoner. Firesafe har tett samarbeid med markedet, og har f.eks. utviklet en spesialløsning som hindrer brann å spre seg ved gjennomføring på plattformdekk.