Leder Økonomistyring / Financial controlling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en ambisiøs og kommersiell anlagt leder med utdanning på MSc-nivå (siviløkonom/revisor e.l.) og minimum 10 års relevant erfaring. Du har antagelig erfaring fra konsernfunksjon i større linje- eller matriseorganisasjon, og/eller fra et eller flere av de større konsulentselskapene. Du motiveres av å få et helhetlig ansvar for oppgavene ovenfor, ledelse og utvikling av medarbeidere, samt av å bidra til å modernisere, videreutvikle og profesjonalisere økonomifunksjonen i Bane NOR ytterligere.

Arbeidsoppgaver

 • Som Leder for Økonomistyring får du overordnet ansvar for kvalitetssikring, rapportering, kontroll og analyse av Bane NORs regnskap på konsernnivå. Du sitter i konsernets sentrale økonomistab, leder 7-8 dyktige medarbeidere, rapporterer til Økonomidirektør og inngår i Økonomidirektørens ledergruppe. Dine konkrete ansvarsområder vil blant annet være:
 • Kvalitetssikring og kontroll av regnskapet
 • Regnskapsanalyse og rapportering på konsernnivå og analyse av divisjonenes månedsrapporter
 • Arbeid med budsjettprosessen – og andre prosesser i konsernets økonomistyring
 • Controlling for staber
 • Risikovurderinger og etterlevelse
 • Forvalte prinsipper for internprising og internavtaler
 • Ansvar for ERP, optimalisere anvendelse av økonomisystemer og prosesser (ERP)
 • Prosessdesign og prosessforbedringer
 • Ledelse og utvikling av enhetens medarbeidere

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en sentral og spennende lederstilling i et selskap som har en viktig samfunnsrolle i Norge. Bane NOR tilbyr konkurransedyktig personalvilkår og gode utviklings og karrieremuligheter.
 • Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Mona Wille tlf. 402 15 106 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.
 • Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og innen 17.01.19

Kontaktpersoner

Atle Ronglan
Partner/ Leder i Visindi Oslo
Telefonnummer: (+47) 966 27 089
Mona Wille
Rådgiver - Research & Analyse, Visindi
Telefonnummer: (+47) 402 15 106

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon