Leder Masterdata Management (MDM)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til nyopprettet stilling søker vi Leder Masterdata Management (MDM)

Sjømatkonsernet INSULA er i ferd med å implementere et nytt ERP*-system som skal sikre felles arbeidsprosesser på tvers av konsernets 22 nordiske enheter. En viktig del av dette arbeidet, er etablering og utrulling av felles masterdata for konsernet. Vi søker derfor etter en Leder MDM som vil få ansvar for å lede dette arbeidet gjennom implementering, utrulling og i videre drift.

Vår Leder MDM blir kontaktpunkt for konsernets nordiske enheter og må evne å få med seg ansatte på alle nivå i organisasjonen når nye initiativer skal gjennomføres. Stillingen rapporterer til CFO, og vil i tillegg arbeide tett opp mot konsernets øvrige IKT- og økonomiressurser.

For den rette kandidaten vil også ansvar for utvikling og forvaltning av konsernets fremtidige datavarehusløsning og Business Intelligence-system (BI) bli vurdert 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Organisere, strukturere, analysere og kvalitetssikre konsernets masterdata
 • Forvalte, vedlikeholde og videreutvikle konsernets masterdatabase
 • Prosesseierskap til masterdataprosesser gjennom verdikjeden
 • Gi forretningsstøtte og opplæring i forbindelse med innføring av nye prosesser og (data)systemer
 • Ledelse av eller deltakelse i fagrelaterte prosjekter 

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Minimum Bachelor eller tilsvarende innen relevante fag
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring, gjerne fra konsulentvirksomhet tilknyttet ERP/BI-systemer og/eller som superbruker i rapporteringssystemer
 • God forståelse av masterdatastruktur i virksomhet og verdikjede
 • Erfaring fra masterdataarbeid i prosjekter og/eller virksomheter
 • Prosjekt- og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra prosjektarbeid og produksjonsvirksomhet er en fordel, men ikke et krav
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig i skandinavisk og engelsk

Personlig profil 

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Leder MDM også lever etter. 

I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper:

 • God forretningsforståelse
 • Evner å strukturere komplekst datamateriale
 • Arbeider effektivt både selvstendig og i team
 • Kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Kundeorientert og en utpreget relasjonsbygger
 • Stor gjennomføringskraft og utpreget integritet og tydelighet
 • Trives i et miljø i vekst og utvikling

Vi tilbyr

 • Krevende og varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og kunderettet miljø
 • En sentral rolle i utviklingen av sjømatsektoren i Norden
 • Konkurransedyktige betingelser

Annet

Kontorsted: Ved konsernets hovedkontor på Leknes i Lofoten. Annet kontorsted kan diskuteres for den rette kandidaten.

Stillingen vil medføre utstrakt reisevirksomhet i Norden.

Søknad: Skriftlig søknad merkes «Masterdata» og sendes elektronisk med referanser, attester og vitnemål til brynjulv@itsearch.no (evt. bruk snarveien  "søk på denne stillingen / send søknad" ). Søknader behandles konfidensielt ved merknad om dette.

Ønsket tiltredelse: Etter avtale.

For spørsmål, kontakt:

 • Brynjulv Kjosås, IT Search AS  telefon 971 22 000
 • Kristel Pedersen, HR-leder i Insula telefon 997 02 387.
 • Jan Ditlev Lorentz-Larssen, IT Search AS, tlf 970 62 656

Søknadsfrist: Snarest.

 *ERP = Enterprise Resource Planning

Hvem er Insula AS -?

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. 

INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens avdeling for marked og forretningsutvikling ligger i Oslo. Totalt sysselsetter konsernet 1100 ansatte, og i 2017 hadde konsernet en total om setning på ca. NOK 6 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no.