Leder marked i region øst

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg søker etter leder for markedsavdeling i region øst. Regionen omfatter fylkene Hedmark og Oppland, og er regionalt ansvarlig for drift, vedlikehold og utleie av eiendommer, bygg og anlegg til Forsvarets avdelinger innenfor regionen. Enheten har ansvaret for inngåelse av og forvaltning av alle avtaler med Forsvarets lokale enheter i regionen. Stillingen har totalt resultatansvar for alle avtaleområdene som ligger til avdelingen.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kommersiell forvaltning og inngåelse av alle lokale avtaler, samt forvaltning av sentrale avtale innenfor egen region.
 • Ansvar for å sikre alle inntekter innenfor gjeldende avtaler.
 • Totalt resultatansvar for alle avtaleområdene som ligger til avdelingen, samt alle administrative kostnader i avdelingen (leie, forsyning, tillegg, skatter og avgifter, innleie).
 • Ansvarlig for alle leveranser innenfor avtaleområdene.
 • Ansvar for innsalg av tjenester til Forsvarssektoren og sivile kunder.
 • Bidra til helhetlige leveranser og landsdekkende like tjenester.
 • Sikre kommunikasjon og informasjon i tråd med vedtatt struktur i avdelingen.
 • Koordinere og prioritere på tvers av avtaleansvarlige i egen avdeling.
 • Personalansvar for direkte underlagte medarbeidere og ansvarlig for kompetanseutvikling i egen avdeling.
 • Budsjettansvar i regionen for inntekter på egne avtaler og kostnader i egen avdeling.
 • Ansvarlig for tilleggsbevilgninger. 

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning (bachelorgrad) eller universitetsutdannelse. Ønsket utdanningsretning innen økonomi, jus, eiendomsforvaltning/bygg og anlegg, ledelse/administrasjon, salg/markedsføring.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling innen offentlig/privat sektor.
 • God økonomi- og avtaleforståelse.
 • Relevant ledererfaring. 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform
 • Initiativrik
 • Strategiske og analytiske egenskaper
 • Gode lederegenskaper  

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) i Ltr 73-79 (670.000,- til 778.700,-) iht Statens lønnsregulativ
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Ole Anders Spikkerud
Regionssjef
Telefonnummer: 489 92 705
Oddbjørn Hagen
Stabsleder
Telefonnummer: (+47) 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger