Leder Kostnads- og endringsstyring – ERTMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet innen 2030. Med ERTMS vil trafikkstyringen på jernbanen bli digitalisert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor enheten for kostnads- og endringsstyring i ERTMS-programmet. Du vil være personal- og fagansvarlig for prosjektstyrerne i programmet. Du blir en del av ledergruppen til programkontoret (PMO) i ERTMS og rapporterer til leder for PMO.

Arbeidsoppgaver

 • Ansette og utvikle medarbeiderne i enheten for å møte behovene i programmet
 • Som faglig medarbeider utarbeide prosedyrer og retningslinjer for prosjektstyring og følge opp at disse blir implementert i programmet
 • Lede og koordinere prosesser for budsjettering og rapportering i programmet
 • Sørge for at informasjon fra enkeltprosjektene kan aggregeres opp og rapporteres på programnivå
 • Ha et overordnet ansvar for at datakvaliteten i ISY prosjektøkonomi er riktig og oppdatert
 • Kontrollere at enkeltprosjekter følger opp kontraktskrav mot leverandører på en konsekvent og enhetlig måte for hele programmet
 • Ansvar for at endringsstyringen fungerer både på programnivå og i prosjektene
 • Delta i revisjoner knyttet til fagfeltet
 • Følge opp og gjennomføre avbøtende tiltak som gjelder usikkerheter knyttet til fagfeltet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi, teknikk eller annet relevant fagområde
 • Relevant erfaring med prosjektstyring og god forståelse av faget
 • God tallforståelse og gode analytiske ferdigheter
 • Erfaring/kunnskap med bruk av relevante dataverktøy
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper og kan bygge tillit hos medarbeidere i en matriseorganisasjon
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper
 • Du tar initiativ og har stor arbeidskapasitet
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Tormod Trydal
Telefonnummer: (+47) 97691603

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon