Leder klimavennlig transpor

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bli en pådriver for teknologiutvikling og investeringer i klimavennlig transport? 

For å løse vårt viktige samfunnsoppdrag trenger vi en dyktig leder med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. 

Rolle og oppgaver 

Vi søker en engasjert leder for vår satsing på klimavennlig transport. Som leder vil du være ansvarlig for å utvikle og iverksette målrettet virkemidler og markedstiltak for klimavennlig transport. Du vil lede en gruppe med kompetente medarbeidere, og du vil ha selvstendig budsjett- og resultatansvar. Videre vil du ha ansvar for å utvikle vår kompetanse innen klimavennlig transport og sørge for kunnskapsspredning, internt og eksternt.   

Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med ulike aktører innen transport, alt fra teknologiutviklere og utstyrsleverandører til offentlige myndigheter og små og store transportselskaper.  Å gi råd og inspirere til handling og vurdere spørsmål om finansiering og søknader om støtte, er en viktig del av arbeidet. Videre må du evne å omsette teknologiske og markedsmessige muligheter gjennom treffsikre virkemidler og målrettede markedstiltak.  

Vi kan tilby en arbeidsplass som er i kontinuerlig utvikling, i en organisasjon som gir sine medarbeidere ansvar og utfordringer. Gjennom selv å være innovativ skal vi gjøre det mulig for andre å utvikle og ta i bruk energi- og klimavennlige løsninger.  

Hvem er du? 

Stillingen forutsetter at du har interesse for energi- og klimaspørsmål og evner å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål. Videre bør du ha interesse for energi- og klimapolitikk og kjennskap til ulike rammebetingelser og virkemidler på området.   

Erfaring med teknologi, energi- og klimafaglige problemstillinger og finansiering- og investeringsanalyser er ønskelig. Du bør videre ha erfaring med politiske og offentlige beslutningsprosesser og interesse for effektiv forvaltning. Vi ser også for oss at du har erfaring med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere og interesse for god ledelse.  

Transportfaglig kompetanse og erfaring vil være en fordel. 

  • Styrker og holdninger vi er på utkikk etter er: 
  • Initiativrik og inspirerende 
  • Effektiv og løsningsorientert 
  • Evner å prioritere og beslutte 
  • Analytisk og lærende 
  • Modig og ambisiøs 
  • Gode kommunikasjonsevner 
  • Gode lederevner 

Kunnskap og ferdigheter du bør ha: 

  • Utdanning på masternivå, gjerne med fagkombinasjoner som inkluderer teknologi, økonomi, forretningsutvikling og forvaltning 
  • Allsidighet og evne til å sette deg inn i ulike problemstillinger og nye fagfelt 

Du vil rapportere til avdelingsdirektør Marked.  

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt i en fremtidsrettet virksomhet. Den riktige kandidaten vil få gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Videre prosess 

Søknadsfrist er 20.01.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest. 

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim 

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med avdelingsdirektør Marked Øyvind Leistad, tlf. 995 18 008 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. 

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. I samsvar med offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Kontaktpersoner

Kirsti Kalseth Sjøhaug
Rådgiver
Telefonnummer: (+47) 977 31 680
Øyvind Leistad
Avdelingsdirektør Marked
Telefonnummer: 995 18 008

Hvem er Enova SF?

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere.