Leder Industriløft Battery Norway

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Batteriverdikjeden er en eksepsjonell verdiskapningsmulighet for Norge i form av arbeidsplasser og eksportinntekter. Mulighetene drives frem gjennom EU sine ambisjoner innen bærekraft og det grønne skiftet samt Norges konkurransemessige fortrinn innen fornybar kraft og industriell kompetanse. Gjennom programmet Industriløft Battery Norway skal bedriftene i den norske batteriverdikjeden samarbeide, dele kunnskap og ivareta nykommere for å sikre at Norge tar posisjon som leverandør av verdens mest miljøvennlige batteri-materialer,-celler og -pakker. 

Eyde-klyngen er prosjektleder og har koordineringsansvaret for programmet og nå søker vi leder for Industriløft Battery Norway. Dette er en unik mulighet til å påvirke og legge til rette for en av Norges største verdiskapningsmuligheter. Som leder for programmet skal du jobbe tett med partnerne i programmet som representerer industri, kunnskapsleverandører, organisasjoner og offentlige myndigheter. Videre skal du arbeide aktivt mot relevante aktører i Europa for å skaffe innsikt og kunnskap.

Leder for Industriløft Battery Norway skal samarbeide tett med øvrige programmer og prosjekter ledet av Eyde-klyngen samt klyngens administrasjon. Det er imidlertid mulig å ha daglig kontorsted andre steder i landet enn på Sørlandet.

Arbeidsoppgaver

 • Sette seg inn i verdiskapnings mulighetene  i batteriverdikjeden
 • Forstå prosjektets formål og utarbeide detaljerte mål, tiltak og aktiviteter i prosjektet
 • Daglig prosjektledelse
 • Tett kontakt med partnerne i prosjektet på både toppleder- og fagnivå
 • Jobbe tett med en styringsgruppe bestående av partnere
 • Myndighetskontakt i samspill med andre organisasjoner
 • Bygge relasjoner og få innsikt og kunnskap fra europeiske aktører
 • Koordinere møteplasser, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av aktører og partnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Industrierfaring er ønskelig
 • Teknologiforståelse på et nivå som skaper troverdighet blant aktørene
 • Erfaring med å bygge nettverk og relasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra samarbeid på tvers av aktører som industri, akademia, offentlige myndigheter og næringspolitikk
 • God rolleforståelse

Personlige egenskaper

 • Sterk nettverksbygger og gode samarbeidsegenskaper
 • Resultatorientert og evne til å skape fremdrift
 • Tillitsvekkende
 • Gode strategiske og analytiske evner samtidig som man er en "doer"
 • Engasjert og positiv

Vi tilbyr

 • Unik sjanse til å bidra til å realisere verdiskapnings muligheter i batteri verdikjeden
 • Samarbeide med svært kompetente miljøer
 • Være en del av et sterkt fagmiljø i Eyde-klyngen

Kontaktpersoner

Lars Inge Holte
Daglig leder Activepeople AS
E-postadresse: lih@activepeople.no
Telefonnummer: +47 918 94 306

Hvem er Eyde-klyngen - ?

Eyde-klyngens visjon er å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen.

Kjernen i Eyde-klyngen er prosessindustribedrifter med produksjon i Norge. Partnerskapet består i tillegg av entreprenører og leverandørbedrifter, forsknings-, innovasjons-, og kunnskapsmiljøer, offentlige aktører og investeringsmiljøer knyttet til prosessindustrien. Eyde-klyngen har en nasjonal posisjon som moden klynge (Norwegian Centre og Expertise) og er sertifisert som «Gold Cluster Management Excellence» av European Secretariat for Cluster Analysis (EU-kommisjonen). Eyde-klyngen består i dag av 21 kjernebedrifter og 65 kompetanseleverandører.