Leder IKT-drift og operativ støtte

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Vi søker etter en person med et visjonært og innovativt blikk som har erfaring med å lede en IKT-driftsorganisasjon fra et strategisk og operativt nivå. Erfaring fra teknologiledelse vil bli vektlagt. Erfaring fra geografisk spredt og sammensatt organisasjon samt ledelse av prosjekter vil være en styrke. Vi vil også legge vekt på forretningsforståelse, strategisk vurdering samt gode kommunikasjons- og samhandlingsevner. 

IKT-avdelingen har som ansvar å drifte, forvalte og utvikle IKT-tjenester. Seksjon for IKT-drift og operativ støtte har herunder et særskilt ansvar for drift av IKT-systemer og infrastruktur samt operativ støtte for etablering av IKT og EBA i Etterretningstjenestens operative virksomhet. Stillingen vil bli tillagt særlig ansvar for å utvikling og effektivisering av IKT-driftsleveranser og etablering av IKT- operations. Som leder i Etterretningstjenesten forventer vi at du er ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Hvis du mestrer både strategiske og operative utfordringer, bør du vurdere denne muligheten. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og koordinere virksomheten innen seksjonen, og ivareta helhetlig utvikling av felles IKT-systemer og infrastruktur i tjenesten
 • Personal- og økonomiansvar
 • Delta i avdelingens ledergruppe, og støtte avdelingsdirektør i dennes oppgaver
 • Lede kompetanseutviklingen i seksjonen 

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen IKT. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning ut over bachelorgrad.
 • Ledererfaring innen teknologi eller teknologiledelse

Det er ønskelig med:

 • Relevant utdanning innen ledelse og/eller økonomi
 • Erfaring med IT-strategi, digitalisering og prosessforbedring
 • Relevant tjeneste fra statlig sektor
 • Program- eller prosjektledererfaring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og gode engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingen som underdirektør (kode 1059) lønnes etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 230 94 644

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger