Leder HR og organisasjonsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg er på jakt etter en ambisiøs og handlekraftig leder for HR og organisasjonsutvikling som vil være med på å utvikle Forsvarsbygg som en attraktivt arbeidsplass. Vi ønsker en leder som er opptatt av gode prosesser for medvirkning og medbestemmelse. Du vil jobbe for kontinuerlige forbedringer og effektivisering der digitalisering er et viktig virkemiddel.

HR og organisasjonsutvikling består for tiden av 11 medarbeidere og har et bredt fagansvar.

HR og organisasjonsutvikling er en del av Ressurssenteret i Forsvarsbygg, og du vil rapportere til avdelingsdirektør Ressurssenteret og inngå i avdelingens ledergruppe. Leder HR og organisasjonsutvikling skal være en strategisk bidragsyter blant annet innen områdene ledelses- og organisasjonsutvikling og bemannings- og kompetanseplanlegging. Du vil ha ansvar for at seksjonen bidrar til at Forsvarsbygg svarer på de utfordringene Forsvarsbygg og forsvarssektoren møter. Du vil være det sentrale bindeledd mellom arbeidsgiversiden og tjenestemannsorganisasjonene.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og forankre HR-prosesser som støtte for ledelsen i utviklingen av Forsvarsbygg
 • Utvikle og implementere HR strategi og policy i tett samarbeid med styringsstab
 • Ansvar for rekruttering, opplæring og utvikling av medarbeidere
 • Utvikle og gjennomføre tiltak innen kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Utvikle HMS arbeidet, herunder forebygging og oppfølging av sykefravær
 • HR-leder ivaretar arbeidsgiverfunksjonen
 • Ivaretakelse av gjeldende lover og avtaleverk, samt veilede og støtte ledere i personalsaker
 • Ivareta bemanningsplaner i samarbeid med avdelingsledere
 • Bidra i utvikling av felles HR systemer og prosedyrer
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring fra offentlig sektor og/eller større virksomheter
 • god kjennskap til offentlig forvaltning, statlig avtale- og regelverk
 • erfaring i å lede og gjennomføre omstillings- og endringsprosesser
 • erfaring fra beslutningsprosesser mellom ledelse og tillitsvalgte
 • fordel med erfaring fra prosjektledelse
 • fordel med erfaring fra leanmetodikk og –verktøy
 • sikkerhetsklarering for nivå HEMMELIG må gjennomføres ved ansettelse
Personlige egenskaper
 • gode strategiske og analytiske evner
 • motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • evne til å delegere, bygge tillit og relasjoner internt og eksternt
 • god helhetsforståelse og gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra (l.tr. 81-86, NOK 815 800 – NOK 938 700). For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Kontaktpersoner

Per Gauslaa
Telefonnummer: 977 75 649
Trine Bjertnes Tangen
Telefonnummer: 905 53 525

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger