Leder geomatikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsinformasjon har ansvar for Forsvarsbyggs eiendomsregister, kartdatabase, FDV-dokumentasjon, tegninger/modeller og eiendomsdokumenter. Avdelingen skal ivareta eiendomsinformasjon for hele Forsvarsbygg. Avdelingen har i dag 21 ansatte.

Leder geomatikk er en nyopprettet stilling med ansvar for fagområdet geodata/GIS. I tillegg til ansvar for oppdatering av kartdata har geomatikk en viktig rolle i tilgjengeliggjøring av data fra eget og andre fagmiljø gjennom gode innsynsløsninger, kartapplikasjoner og integrasjoner slik at man kan utnytte det store potensialet som ligger i geografisk informasjonssystemer. Enheten skal også bidra med sin kompetanse og systemer for å utføre GIS-analyser og effektivisere prosesser ved hjelp av GIS.

Vi søker etter en faglig sterk leder for geomatikk som er interessert i forvaltning og utvikling av webløsninger og tjenester. Du må ha evne til å tenke nytt, implementere nye løsninger og skape oppslutning om endringsprosesser. Stillingen krever tett dialog og samarbeid med mange ulike fagmiljøer i Forsvarsbygg. En viktig oppgave vil være å effektivisere og forbedre arbeidsprosesser og leveranser i Forsvarsbygg ved bruk av GIS-teknologi. Enheten består i dag av 5 ansatte fordelt på lokasjonene Hamar, Oslo, Harstad og Stavanger. Arbeidssted for leder geomatikk vil være Hamar eller Oslo.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Landsdekkende fag- og prosessansvar innen fagområdet geomatikk
 • Være premissgiver for geografiske informasjon samt bidra til å effektivisere prosesser ved bruk av GIS.
 • Etablere og videreutvikle GIS-løsninger i samarbeid med ulike fagmiljøer
 • Ansvarlig for rutiner og kravdokumenter for å sikre god kvalitet på geodata og applikasjoner
 • Forvaltning og ajourføring av kartdatabaser
 • Delta i utviklingsprosjekter
 • Utføre GIS-analyser og temakartproduksjon
 • Generell saksbehandling og øvrige arbeidsoppgaver
 • Personalansvar
 • Budsjett- og økonomiansvar for egen enhet

 

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning, med fordypning innen GIS/geomatikk
 • Krav om erfaring innen fagområdet GIS/geomatikk
 • Gode kunnskaper i ESRI programvare, databaser og excel
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/ NATO secret

 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Gode lederegenskaper og evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Ta initiativ og ansvar
 • Strukturert

 

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør (kode 1181) fra kr. 638 700 til kr. 704 800. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Grete Røen
Telefonnummer: (+47) 900 824 76

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger