Leder Fremdriftsplanlegging

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor fremdriftsplanlegging i Utbyggings prosjektportefølje. Du vil ha personalansvaret for alle fremdriftsplanleggere samt ansvar for faglig utvikling og oppfølging av alle ressurser innen fremdriftsplanlegging. Som fagansvarlig innen fremdriftsplanlegging i Bane NOR, sette mål for utviklingen av faget og gjennomføre nødvendige forbedringer. Lede nettverket innenfor fremdriftsplanlegging i Bane NOR for å sikre god forankring av utviklingen.

Utbygging/Bane NOR har 240 mrd i porteføljen inkludert prosjekter som Follobanen, Ringeriksbanen etc.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Ansette og utvikle alle fremdriftsplanleggere for Utbyggingsporteføljen for å møte prosjektenes behov.
 • Som faglig leder av fremdiftsplanlegging sette mål og lede utviklingen og standardisering av fagene, samt sikre kompetanseheving av ressursene innen fremdriftsplanlegging.
 • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av opplæring innen fremdriftsplanlegging i Utbyggingsdivisjonen
 • Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter.
 • Personalansvar for 5-10 personer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Ledererfaring innen fremdrifts planlegging av store komplekse prosjekter
 • Kunnskap og stor interesse for fremdriftsstyring som fag, inkludert Earned Value management
 • Erfaren bruker av Primavera

Personlige egenskaper

 • For å lykkes i denne rollen er det viktig at du liker å drive endringsprosesser og forbedrings-initiativer
 • Du innehar sterke lederegenskaper og gode samarbeidsevner,, og du evner å bygge tillit og motivere i en matrise-organisasjon
 • Du er utpreget proaktiv og løsningsorientert i din væremåte
 • Som leder har du stor gjennomføringsevne og fokus på resultater

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Telefonnummer: (+47) 91 895 680
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon