Leder Forvalterseksjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Digitalisering og Teknologi har ansvar for utvikling og leveranser knyttet til digitalisering i Bane NOR, og har leveranseansvar for digitale teknologitjenester til de andre divisjonene i konsernet. Digitalisering og teknologi er spydspiss for utvikling av fremtidens jernbane, og har blant annet ansvar for anskaffelse og implementering av ERTMS. 

Avdelingen Operativ ERTMS har ansvar for mottak, forvaltning drift og vedlikehold av alle programvarebaserte signalsystemer. Til forvalterteamet søker vi nå en leder.

Arbeidssted vil være Trondheim eller Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil inngå i ledergruppen i avdelingen Operativ ERTMS med ansvar for Forvaltning, som for tiden omfatter ansvar for:

  • logistikkstøtte for konvensjonelle signalanlegg
  • forvalte ERTMS erfaringsstrekning 
  • forvalte alle sikringsanlegg kl B
  • innføre ERTMS, TMS og Onboard i linjeorganisasjonen
  • ivareta kundedialog
  • leverandøroppfølging
  • sørge for systemstrategier
  • rapportering og KPI oppfølging 

  Forvaltningsteamet er nyetablert med 8 engasjerte medarbeidere lokalisert i Trondheim og Oslo. Ny leder vil være sentral i å bygge teamet videre ved å realisere ansvar, levere på oppgaver og utvikle medarbeidere. Forvaltningsteamet er sentralt i Bane NORs ERTMS innføring og teamleder vil bli engasjert i flere prosjekter og endringsaktiviteter innenfor området.

Ønskede kvalifikasjoner

  • høyere utdanning, lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
  • fordel med ledererfaring 
  • relevant og bred erfaring med utvikling, forvaltning og drift i større organisasjoner
  • erfaring med å drive endringsprosesser
  • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   
  • erfaring med tjenesteutvikling og kundedialog vil være en fordel

Personlige egenskaper

  • gode samarbeids
  • og kommunikasjonsegenskaper
  • strukturert og samvittighetsfull
  • målrettet, resultatorientert og selvstendig
  • evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
  • rettferdig, lojal og endringsorientert

Vi tilbyr

  • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
  • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
  • gode forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Stein Troneng
Telefonnummer: 91178886

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon