Leder forretningsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Østfold Energi produserer fornybar energi - vannkraft, vindkraft og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er vannkraft, hvor Østfold Energi eier og driver kraftverk flere steder i landet. Selskapet har vært tidlig ute med å etablere seg innen nye energiformer og er i dag en pådriver i utviklingen av nye vindkraftprosjekter i nært samarbeid med sentrale aktører. Fjernvarmeanleggene eies og driftes i Østfold.

Selskapet har en omsetning på i overkant av 500 MNOK og har en solid økonomi. Les mer på www.ostfoldenergi.no

Som et ledd i en systematisk satsning på vekst og videreutvikling søkes Leder forretningsutvikling

 

STRATEGI - UTVIKLING -VEKST

Hovedoppgaven er å identifisere, utvikle og igangsette prosjekter som kan skape ny forretningsvirksomhet for selskapet. For å lykkes må du kombinere evnen til å jobbe systematisk og strategisk med innsikt i teknologi og evnen til å bygge relasjoner og nettverk til potensielle samarbeidspartnere. Rollen er sentral i den videre utviklingen av selskapet og rapporterer direkte til adm. dir.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Systematisk kartlegge marked, verdikjeder og muligheter
 • Søke, identifisere, utvikle og igangsette prosjekter og muligheter som kan skape ny forretningsvirksomhet for selskapet /lede innovasjonsarbeidet i selskapet
 • Aktivt etablere og vedlikeholde relevante kontakter, samarbeidspartnere og nettverk i bransjen
 • Ansvar for å forstå og holde seg oppdatert på markedet og regulatoriske endringer
 • Aktivt delta og initiere samarbeid med andre relevante aktører med formål om å utforske nye forretningsmuligheter
 • Involvere og dra veksel på selskapets egne ressurser og kompetanse på prosjektbasis
 • Utvikle, forankre og implementere selskapets strategi innen nye forretningsmuligheter/bidra til å utvikle selskapets strategi og metodikk

I sum handler det om å etablere en systematisk og strukturert arbeidsform som sikrer at man ligger i forkant, kommer i posisjon når nye muligheter oppstår og driver prosjektene gjennom en kvalitetssikret prosess.

 

Vi ser etter deg som er / har:

 • Relevant erfaring fra forretningsutvikling / innovasjonsarbeid med dokumenterte resultater
 • Stor interesse for fremtidens teknologiutvikling og mulighetsrom for energibransjen
 • Meget god forretning- og lønnsomhetsforståelse
 • Stort kontaktnett og meget god kjennskap til energibransjen i vid forstand
 • Mål- og resultatorientert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du bør ha utdanning på masternivå – teknisk og / eller økonomisk – gjerne med fokus på innovasjon og forretningsutvikling

 

Du kjennetegnes ved:

 • Utpreget evne til å skape og beholde gode relasjoner og skape høy grad av tillit
 • Troverdig fremtoning og meget god formidlingsevne
 • Proaktiv og stort engasjement til å skape vekst og utvikling
 • Kommersiell teft og kremmerånd med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Godt humør, gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement og entusiasme
 • Selvstendig med sterk driv

 

Vi tilbyr:

 • En meget spennende og sentral rolle med stort ansvar
 • Del av ledergruppe og rapporterer direkte til adm. dir.
 • Et spennende selskap med tydelig vekststrategi og vilje til utvikling
 • Solide ressurser og rammer til å gjennomføre
 • Et meget interessant marked i sterk utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Betingelsene er konkurransedyktige

 

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl (905 68 285), eller Ingjerd Birkelund (934 07 072). Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontaktpersoner

Ingjerd Birkelund
Telefonnummer: 934 07 072
Øystein Dahl
Telefonnummer: 905 68 285

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger