Leder for verdens største testanlegg for CO2-fangst

Administrerende Direktør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

TCM er verdens største senter for testing av og forbedring av CO2-fangst-teknologier. Tilegnet kunnskap vil berede grunnen for CO2-fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer. 

Som leder for TCM er du svært sentral i arbeidet med å utvikle teknologi for å bekjempe klimaforandringer og arbeidet har således stor samfunnsmessig betydning. 

Lederens viktigste oppgave er å sørge for å skaffe oppdrag internasjonalt for å teste ut teknologier, formidle kunnskap til verden og teknologiens muligheter for formålet, sørge for god drift ved anlegget, lede organisasjonen på en god måte og sikre godt samarbeid med eierne og partnerne. 

Lederen for TCM vil typisk tilbringe fire dager pr uke på Mongstad eller på reise og en dag pr uke hos Gassnova i Porsgrunn. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for driften av selskapet og anlegget 
 • Skaffe oppdrag og sikre høy aktivitet på anlegget 
 • Bidra til utvikling av effektiv teknologi for formålet 
 • Formidle kunnskap til verden om teknologiens muligheter 
 • Ledelse av organisasjonen med 60 ansatte 
 • Sikre trygg og sikker drift ved anlegget 
 • Samarbeide godt med eiere og partnere

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring - helst fra linjeledelse 
 • Erfaring fra forretningsorientert virksomhet, gjerne fra prosessindustrien 
 • Erfaring med utvikling og kommersialisering av teknologi 
 • Teknisk faglig bakgrunn er ønskelig

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper - evne til å få med deg folk, motivere og inspirere 
 • Evne til å kommunisere og bygge relasjoner med kunder og partnere i Norge og internasjonalt 
 • Gode mellommenneskelige egenskaper

 

Vi tilbyr

 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere 
 • Du får jobbe med løsninger for vår tids største klimautfordring 
 • Interessante oppgaver i et internasjonalt miljø 
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 25 reisedager

 

Skagerak Consulting AS er et bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med virksomheter i privat og offentlig sektor. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre oppdragsgivere, satser vi på å være et ledende rådgivningsmiljø innen vårt kjerneområde.

Kontaktpersoner

Erik Aasmundtveit
Seniorrådgiver, Skagerak Consulting
Erik Svensen
Seniorrådgiver, Skagerak Consulting
Finn M. Lauvli
Seniorrådgiver, Skagerak Consulting
Roy Vardheim
Adm direktør TCM / Direktør Gassnova

Hvem er Technology Centre Mongstad DA ?

Technology Centre Mongstad DA (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2 fangst, noe som er en sentral del av verdikjeden i CCS (carbon capture and storage). TCM konsentrerer sin innsats om testing og forbedring av av teknologi for CO2-fangst for å bringe teknologiutvikling et skritt videre.

Den kunnskapen og kompetansen som blir opparbeidet gjennom demonstrasjon og testing vil berede grunnen for innspill til CO2-fangst til bekjempelse av de globale klimaendringene. Dette er således ikke bare verdens største storskala demonstrasjonsanlegg, men også det første i sitt slag som kan prøve ut to forskjellige karbonfangstteknologier fra to CO2–kilder side om side.  

Hovedambisjonene for Teknologisenteret er:

Testing, verifikasjon og utprøving av teknologi for CO2–fangst som eies og markedsføres av leverandører

 • Redusere kostnader samt teknisk, miljømessig og økonomisk risiko 
 • Fremme markedsutviklingen for karbonfangstteknologi
 • Sikte mot internasjonal utvikling

TCM eies av den norske stat v/Gassnova, Statoil, Shell og Total. Det er 60 personer tilknyttet selskapet som holder til på Mongstad.