Leder for teknisk drift av Forvarets bygg og anlegg i Bardufoss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en spennende lederstilling med ansvar for både hærens og luftforsvarets eiendom, bygg og anlegg (EBA) på arena Bardufoss. Avdelingen har rundt 25 ansatte, og er underlagt leder drift.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetlovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

  • Vårt viktigste kontaktpunkt mot Forsvaret i Bardufoss
  • Kjennskap til -, og ansvar for samordning av Forsvarsbyggs aktiviteter
  • Ansvar for dialogen med Forsvaret
  • Ansvarlig for service og drift
  • Personalansvar for ansatte i avdelingen (driftsplanleggere og driftspersonell).
  • Budsjett
  • og resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant teknisk utdanning på universitets
  • eller høyskolenivå
  • Annen relevant kombinasjon av utdannelse og erfaring vil kunne bli vurdert
  • Relevant ledererfaring
  • Kjennskap til eiendomsforvaltning er ønskelig
  • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
  • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

  • Gode leder
  • og samarbeidsegenskaper
  • Serviceorientert
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Strukturert
  • Resultatorientert

Vi tilbyr

  • Lønn som ingeniør/overingeniør (kode 1083/1087) fra kr. 576 100 til kr. 754 900) (lønnstrinn 65 til 78).
  • Gode utviklings
  • og videreutdanningsmuligheter, både faglig og personlig
  • Meget godt arbeidsmiljø
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Gode forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Signe Woldseth Søreng
Telefonnummer: (+47) 970 48 736
Tor Esben Nergård
Leder drift
Telefonnummer: (+47) 971 79 062

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger