Leder for teknisk avdeling - Norway Royal Salmon (NRS)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NRS Settefisk har startet rekruttering av medarbeidere til vårt nye og moderne resirkuleringsanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune. Når anlegget står ferdig 2020 vil dette bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg innenfor RAS-teknologi. Anlegget utformes slik at det har potensiale for ytterligere utvidelser.  

Vi er på jakt etter leder for teknisk avdeling som skal være med å etablere, utvikle og lede teknisk avdeling fra prosjektfasen frem til ferdig anlegg, deretter driftsansvar for teknisk drift. Du har relevant utdanning og erfaring innenfor elektro, maskin og automasjon og har i tillegg god erfaring med drift og vedlikeholdssystem. Du viser god teknisk innsikt og er oppdatert på moderne driftskonsept og teknologi. Som leder er du dedikert, engasjert og en lagbygger. Du evner å arbeide planmessig, systematisk og har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt.  

Arbeidsoppgavene vil være varierte, men viktigste ansvarsområder vil være:  

 • I prosjektfasen under bygging av anlegget vil du være med å etablere og bygge teknisk avdeling med dertil organisasjon og utstyr  
 • Overordnet ansvar for teknisk avdeling  
 • Leverandørkontakt og oppfølging  
 • Etablere og oppfølging av vedlikeholdssystem  
 • Etablere, implementere og påse at planer og prosedyrer etterleves  
 • Budsjett- og resultatansvar  
 • Sikre HMS, internkontroll, kvalitetsarbeid i vedlikeholdsarbeidet  
 • Personal- og opplæringsansvarlig av driftspersonell  
 • Løpende rapporteringer  

Stillingen rapporterer til Settefisksjef under prosjektfasen, deretter til stedlig leder når anlegget står ferdig. Stillingen inngår i NRS Settefisk sin ledergruppe. Kontorsted vil være i Tromsø/Dåfjord. Du må påregne noe reisevirksomhet.  

Vi tilbyr:  

 • En selvstendig og utviklende stilling i et fremtidsrettet selskap i vekst  
 • Et sterkt fagmiljø  
 • Konkurransedyktige betingelser  
 • Lederutvikling  
 • Bonussystem 

Kontaktpersoner

Charles Høstlund
Konsernsjef
Hanne-Guri Haug
Konserndirektør

Hvem er Royal Salmon (NRS)?

Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et havbruksselskap med to forretningsområder innen oppdrett og salg- og marked. NRS er notert på Oslo Børs og har 43 matfiskkonsesjoner, hvor oppdrettsaktiviteten er i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim. Konsernet er nylig tildelt visnings- og utviklingskonsesjoner som skal realiseres de kommende årene. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden – fra smolt, matfiskproduksjon, slakterivirksomhet og salgs- og markedsarbeid. 

NRS Settefisk AS skal realisere et moderne resirkuleringsanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune utenfor Tromsø. Anlegget er under planlegging og skal stå ferdig 2020.