Leder for satellittoperasjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Space Norway HEOSAT AS er et datterselskap av Space Norway AS. Selskapet gjennomfører programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Programmet omfatter bygging av to satellitter, oppskyting og idriftsettelse av et kommunikasjonssystem som skal gi bredbåndsdekning i Arktis. Programmet består av to prosjekter, hhv et prosjekt som skal etablere nødvendig bakkeinfrastruktur og organisasjon for å drifte satellittene (Bakkeprosjektet), og et prosjekt som følger opp byggingen av satellittene og oppskyting av disse (Spaceprosjektet). ASBM er et internasjonalt samarbeid som involverer store nasjonale og internasjonale aktører, og programmet er av stor strategisk betydning for Norge.

Operasjonen av satellittene vil bli gjennomført av Space Norway HEOSAT i et nytt satellittoperasjonssenter i Tromsø, samlokalisert og med støtte fra Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Space Norway HEOSAT søker en medarbeider som i byggefasen skal lede oppbyggingen av det nye satellittoperasjonssenteret og i driftsfasen fra 1.kvartal 2023 skal lede satellittoperasjonene i Tromsø.

Tjenestested vil være Tromsø, men det må i byggefasen påregnes en del reisevirksomhet, blant annet til USA hvor satellittene bygges. Det vil i perioder være behov for tilstedeværelse på Skøyen i Oslo der ASBM-programmet er lokalisert.

Arbeidsoppgavene vil omfatte

I byggefasen:

 • Lede oppbygging og etablering av HEOSATs satellittoperasjon ved KSATs hovedkvarter i Tromsø

I driftsfasen:

 • Lede operasjonen av ASBM satellittene. Dette innebærer:
 • Daglig ledelse av ASBM SatOps-teamet
 • Personalansvar for HEOSATs ansatte i SatOps-teamet
 • Utarbeidelse av aktivitets- og vaktplaner
 • Å sikre effektivitet og kvalitet i arbeids- og krisehåndteringsprosesser
 • Oppfølging av operasjonelle tjenester levert av KSAT
 • Interaksjon med satellittleverandør og leverandør av SatOps bakkesystemer
 • Håndtering av feilsituasjoner på satellittene og oppfølging av KSATs ansvar for håndtering av feilsituasjoner på bakkesystemet
 • Oppfølging overfor kunder ved avvik/feilsituasjoner
 • Tett samarbeid med KSAT

Utdannelse

 • Teknisk utdannelse på Bachelor/Master nivå
 • Ønskelig med fordypning innen satellitteknologi

Erfaring

 • Ønskelig med erfaring fra 24/7 satellittoperasjoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede personell i en hektisk hverdag
 • Evne til å handle rasjonelt i forbindelse med håndtering av uforutsette hendelser (avvik og feil på satellitt og/eller bakkeinfrastruktur)
 • Selvgående og motivert lagspiller
 • Løsningsorientert og trives med komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og metodisk

Annet

 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/NATO SECRET

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529 eller e-post fb@hartmark.no.

Hartmark etablerte lederrekruttering som eget fagområde i 1967, og var med det først ute med å tilby dette i Norge. Siden den gang har vi frontet faget, og utviklet metoder og modeller som fremdeles regnes for å være bransjestandard. Denne arven bærer vi med stolthet, og vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre.

Kontaktpersoner

Frode Bjørnæs
Managing Partner, Hartmark Executive Search
E-postadresse: fb@hartmark.no
Telefonnummer: 958 24 529

Hvem er Space Norway AS?

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.