Leder for Regionsentralen i Sør-Norge

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 16 land.

Region Sør-Norge er en del av forretningsområdet produksjon og har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold av Statkrafts vannkraftanlegg, nettanlegg og tilhørende vassdrag i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken. Regionen utfører også driftssentraltjenester for Skagerak Energi AS.

Regionsentralen i Sør-Norge:

Regionsentralen i Sør-Norge er landets største driftssentral målt i effekt- og energiproduksjon. Sentralen styrer og overvåker regionens vannkraftverk med tilhørende vassdrag, utøver funksjonen som leder for kobling og planlegger kraftproduksjonen i nært samarbeid med hovedkontoret i Oslo og våre kraftverksgrupper. Avdelingen har to oppmøtesteder, Dalen og Sauda.

Din rolle:

 • Lede og videreutvikle regionsentralen i tråd med Statkrafts lederprinsipper og strategier.
 • Inspirere og motivere medarbeidere og bygge effektive team.
 • Budsjett og personalansvar for regionsentralen (16 personer). Rapporterer til regional produksjonssjef.
 • Sørge for at regionsentralen drives i tråd med eksterne og interne krav og at dette dokumenteres.
 • Inngå i regionens beredskapsgruppe som innsatsleder for regionsentralen.
 • Sørge for forskriftsmessig manøvrering av vassdragene og at elektriske koblinger utføres i tråd med koblingsavtaler og FSE.
 • Regionsentralens representant ved eksterne og interne revisjoner og kontaktpunkt mot sentralens samarbeidspartnere.

Din profil:

 • Høyere teknisk utdannelse.
 • Erfaring fra kraftbransjen.
 • Lederegenskaper.
 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig med evne til å holde hodet kaldt i tidvis hektiske situasjoner.
 • Evne til å bygge relasjoner, motivere medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av to oppmøtesteder (reising må påregnes).
 • Tydelig og beslutningsdyktig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper og evne til å håndtere databaserte verktøy.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og vi gjennomfører bakgrunnssjekk før ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping.
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger.

Kontaktpersoner

Helmert Ringhagen
Leder for Regionsentralen
Mobil: 915 68 138
Tore Småmo
Regional Produksjonssjef
Mobil: 913 53 028

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger