Leder for infrastrukturavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som avdelingsdirektør og leder for Infrastrukturavdelingen. Avdelingen er en av tre avdelinger i Landdivisjonen og har 24 medarbeidere fordelt på to seksjoner. Stillingen er en del av divisjonens ledergruppe og rapporterer direkte til divisjonsdirektør. 

Stillingen skal ha kontorsted på Hønefoss, alternativt kan et av våre fylkeskartkontorer bli vurdert.

Landdivisjonen har ca. 200 medarbeidere og finansierer sin virksomhet gjennom statsoppdrag og samfinansiering, med en samlet årlig omsetning på ca. 400 mill.kr. 

Divisjonen ivaretar viktige fagorgans- og myndighetsoppgaver i Kartverket og har sentrale roller og oppgaver knyttet til samarbeidet om en felles nasjonal stedsrelatert infrastruktur, herunder både datainnhold og teknologi. 

Avdelingen for infrastruktur ivaretar oppgavene som nasjonal geodatakoordinator, administrasjon og ledelse av Norge digitalt med underliggende nasjonale arenaer som teknologi-, plandata- og temadataforum. Geovekst-samarbeidet sorterer også under denne avdelingen. Videre utvikling og drift av Geonorge, innføring av SentralFKB og nasjonalt detaljert høydemodell er viktige satsinger som ligger under denne avdelingen. Arbeidet med oppfølging av nasjonal geodatastrategi og handlingsplan som vil bli en sentral oppgave fremover, vil medføre spennende muligheter for å påvirke og medvirke i utviklingen av fagområdene i årene som kommer. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke når det gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden. 

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle søkere.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for avdelingens virksomhetsstyring, herunder fag-, resultat-, personal- og økonomiansvar
 • Ansvar for å lede og utvikle samarbeidet om den nasjonale geografiske infrastrukturen og ivareta Kartverkets rolle som nasjonal geodatakoordinator etter geodataloven
 • Ansvar for å utvikle gode relasjoner mot leverandører, samarbeidspartnere, bestillere av oppdrag og sluttbrukere av divisjonens tjenester.
 • Koordinere divisjonens internasjonale oppgaver
 • Ha ansvar for å utvikle en effektiv og leveransedyktig avdeling, med oppmerksomhet mot en kontinuerlig forbedring, fornying og effektivisering
 • Videreutvikle medarbeidere ut fra forventninger og krav til ny teknologi og sørge for gode tekniske løsninger på kort og lang sikt
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor geofag/geomatikk eller annet relevant fagområde.
 • Utdanning med lavere grad kan aksepteres i kombinasjon med særlig relevant praksis
 • Relevant ledererfaring er en forutsetning
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med standardisering innenfor fagområdet
 • Dokumentert erfaring fra offentlig samarbeid vil bli tillagt vekt
 • Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • Det er ønskelig med gode engelskferdigheter

Egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Resultatbevisst og målorientert med dokumentert gjennomføringsevne
 • Beslutningssterk og evne til fornyelse/endring
 • Strukturert og analytisk
 • God økonomisk forståelse
 • Samarbeidsorientert med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en organisasjon med mange engasjerte og dyktige medarbeidere innenfor et fagområde i stor utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for kurs og videreutdanning
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060 med årslønn fra kr. 750 000 til kr 820.000, etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Kartverket er IA-virksomhet

Kontaktpersoner

Anne Guro Nøkleby
Seksjonsleder

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger