Leder for HMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

HAFSLUND E-CO SØKER LEDER FOR HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Hafslund E-CO konsernet. Hafslund E-CO har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader. Konsernet ønsker å styrke fokuset på HMS, og bygge en enda sterkere HMS-kultur i konsernet.

Som Leder for HMS i Hafslund E-CO får du arbeide med både strategiske og operative utfordringer innen fagområdet. Du får et stort ansvar som premissgiver innenfor helse, miljø og sikkerhet og varierte oppgaver. Du får en stor kontaktflate, og vil samarbeide med andre  i konsernet og hos våre leverandører. Vi ser etter deg med solid erfaring, helst fra lignende stilling i en større virksomhet. Du har faglig overblikk, evner å ta gode valg, og har samtidig solid innsikt og forståelse for den operative delen av selskapet.

Hos oss får du stor påvirkningskraft, hyggelige kollegaer og aldri to like dager. Nytenkning, kompetanse og utviklingsmuligheter gjør Hafslund E-CO til en spennende arbeidsplass. Du vil lede en enhet med 4 dyktige medarbeidere, du blir en del av ledergruppen i Forretningsområde Produksjon, og vil rapportere til konserndirektør Produksjon. Du må beregne ca 50 reisedøgn i året .

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Alf Inge Berget, konserndirektør Produksjon eller Siw Hellesen, konserndirektør HR og organisasjonsutvikling.

Vi ber om at du legger ved vitnemål og attester til din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • sørge for å videreutvikle, effektivisere og strukturere konsernets HMS-arbeid
 • påse at HMS er ivaretatt i alle prosesser og aktiviteter både for egne ansatte og leverandører i drift og prosjekter
 • videreutvikle felles verktøy og prosesser for HMS og kvalitetsarbeid
 • delta i operativt HMS-arbeid, samt legge til rette for opplæring, medarbeiderutvikling forbedringsarbeid og løpende aktiviteter
 • bistå i beredskapsorganisasjonen og delta i risiko og sårbarhetsanalyser

Kvalifikasjoner

 • fortrinnsvis relevant mastergrad (relevant arbeidserfaring kan kompensere for mastergrad)
 • minimum 10 års erfaring fra fagområdet (inkl. operativ erfaring)
 • ledererfaring vektlegges
 • erfaring fra prosess-, strategi- og forbedringsarbeid (lean)
 • solid regelverksforståelse
 • Personlige egenskaper
 • analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • ansvarlig og initiativrik
 • beslutningsdyktig og høy gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • varierte og givende arbeidsoppgaver i et høyt kompetent fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidstidsordninger
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode utviklingsmuligheter i selskapet og konsernet 

Arbeidssted: Drammensveien 144, 0275 Oslo

Kontaktpersoner

Alf Inge Berget
Konserndirektør Produksjon
Telefonnummer: 909 88 887
Siw Hellesen
Konserndiektør HR og organisasjonsutvikling
Telefonnummer: 959 26 350

Hvem er Hafslund E-CO?

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund E-CO eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund E-CO kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd, strømsalg og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund E-CO med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund E-CO har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.