Leder for forskning, utvikling og innovasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vår dyktige FoUI-leder går til ny lederstilling i regionens næringsliv.

Vi søker en dyktig erstatter som kan videreføre arbeidet hun har ledet.

 

GCE NODE har to satsingsområder:

 1. Øke bedriftenes konkurransekraft i etablerte markeder innen olje og gass og maritim sektor. Her er fokus i stor grad på digitalisering og økt bærekraft.
 2. Flytte kompetanse og teknologi til nye markeder som fornybar havenergi, boring etter mineraler på havbunnen, geotermisk varme, nye materialer og mer.

For å videreføre og forsterke arbeidet som er igangsatt søker vi en lagspiller som, i samarbeid med FoU-miljøene på Agder, i Norge og internasjonalt  og i samarbeid med  bedriftenes FoU-ressurser kan posisjonere klyngen best mulig i nasjonale og internasjonale FoU-programmer. 

Vår nye leder vil ha et spesielt ansvar for å utvikle prosjekter innen satsingsområde 2.

 

Vi søker en person som:

 • har erfaring fra innovasjons- og forskningsledelse
 • har erfaring med skriving av forsknings- og innovasjonssøknader
 • evner å arbeide i nettverk med GCE NODE-bedriftene og akademia for å samordne ressurser og sikre framdrift
 • er strukturert og liker å jobbe i et hektisk miljø med høy aktivitet
 • evner å levere og holde tidsfrister
 • er handlekraftig og har en positiv innstilling til nettverksarbeid
 • har naturfaglig og teknologisk forståelse og erfaring fra næringslivet
 • har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå

 

Stillingsinnhold:

 • Holde oversikt over FoUI-relaterte utlysninger og programmer som er relevante for GCE NODE-klyngen i Norge og internasjonalt
 • Utvikling av underlag/konsepter for søknader
 • Sikre forankring og etablere avtaler med deltakende bedrifter i klyngen
 • Etablere kontakt/rammeavtaler med relevante FoUI-samarbeidspartnere
 • Sikre framdrift i søknadsprosesser
 • Rapportering av ressursbruk, økonomi og resultater

 

Stillingen rapporterer til administrerende direktør i GCE NODE.

Vi tilbyr utfordrende oppgaver i et spennende miljø.

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknadsfrist: 1.11.2017

 

For spørsmål om stillingen, kontakt administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen på mail age@gcenode.no eller mobil 908 66 856.

For mer informasjon om GCE NODE og våre satsingsområder se  www.gcenode.no

Kontaktpersoner

Anne-Grete Ellingsen
Adm. Dir.
E-postadresse: age@gcenode.no
Mobil: 908 66 856

Hvem er GCE NODE?

GCE NODE er en teknologi- og innovasjonsklynge med 90 deltakerbedrifter, hvorav mange er globalt ledende innen sine markeder. Flere bedrifter inngår i store multinasjonale konsern som har valgt å legge deler av sin virksomhet til Sørlandet. NODEs og landsdelens oppgave er å bidra til at disse bedriftene fremstår som Center of Excellence innen sine konsern, samtidig som det utvikles konkurransedyktige leverandører til disse bedriftene og til det nasjonale og internasjonale markedet.