Leder for drift og utvikling av trikkeinfrastrukturen i Oslo

Banesjef Trikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien Trikken AS sin målsetting er å frakte 100 millioner reisende i 2030 - en dobling fra i dag. Gjennom Trikkeprogrammet har Oslo by gjennomført tidenes satsning på trikk, og store deler av infrastrukturen og trikkebasene er oppgradert senere år. Dette kommer i tillegg til anskaffelsen av 87 nye og moderne trikker, hvor de første to trikkene allerede er ankommet Oslo og er i testfase.

Nye trikker er en investering for fremtiden og blir et vesentlig bidrag til fremtidens kollektivtilbud i Oslo. Vil du bidra til å frakte Oslos befolkning trygt på skinner gjennom byen?

Som Banesjef Trikk vil du ha ansvaret for eierskap, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen for trikk i Oslo.  Du vil lede en enhet med 80 høyt kompetente medarbeidere fordelt på flere lokasjoner i Oslo, med hovedbase på Holtet. Stillingen rapporterer til konserndirektøren for infrastruktur og prosjekter, og er en del av dennes ledergruppe, men sitter også i ledergruppen til Sporveien Trikken AS.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Personal- og resultatansvar for enheten
 • Ansvar for å levere en sikker, pålitelig, tilgjengelig og attraktiv infrastruktur til Sporveien Trikken AS
 • Ansvar for at infrastrukturen til enhver tid er i forsvarlig stand og i samsvar med lover, forskrifter og øvrig regelverk
 • Ansvar for at infrastrukturens dokumentasjon er à jour til enhver tid
 • Ansvar for å identifisere behov for leveranser fra eksterne, samt sikre stabil kvalitet i leveranser fra disse

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har teknisk utdanning som sivilingeniør eller ingeniør
 • Du har erfaring fra ledelse av drifts- eller produksjonsorganisasjoner, herunder samarbeid med tillitsvalgte
 • Du har erfaring med og god forståelse for effektiv planlegging og koordinering av drift og vedlikehold ved bruk av moderne, digitale verktøy
 • Du har forståelse for fremtidens behov i en produksjons- og prosjektvirksomhet
 • Du har erfaring med forbedringsarbeid, og har gjerne god kjennskap til Lean metodikk
 • Du er resultat- og løsningsorientert og har god økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Det er en fordel med erfaring fra entrepenør, forvaltning av infrastruktur eller liknende, samt erfaring med kontraktsadministrasjon
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:

Du er en naturlig leder med engasjement og godt humør som evner å bygge relasjoner og som har fokus på å motivere og utvikle dine medarbeidere.  Du har en strategisk tilnærming med fokus på mål og retning, samtidig som du evner å drive operativ ledelse. Du tar initiativ og bidrar til utvikling og forbedringer. Du har et stort fokus på kvalitet og effektivitet, og har god gjennomføringsevne.

Vi vektlegger din evne til åpen og god kommunikasjon med alle nivåer i organisasjonen, samtidig som du evner å være tydelig og ta beslutninger når det kreves.

Sporveien er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av disse.

Hvorfor jobbe i Sporveien?

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og vi jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå og heller reiser kollektivt.

I tillegg kan vi tilby:

 • En sentral rolle i en bedrift som betyr mye for Oslo og dens innbyggere
 • En stilling med stor kontaktflate, med både interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht. regelverk for dette.

Sporveien er stolte av mangfoldet blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Søknad, CV og vitnemål sendes via vårt rekrutteringssystem senest 28.04.2021.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Berit Nygaard, tlf. 900 50 849.

Sporveien er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles før offentliggjøring dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.  Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV i forbindelse med ansettelsen.

 

Kontaktpersoner

Berit Nygaard
Rekrutterer
Jan Egil Myhre
Rekrutterer

Hvem er Sporveien - ?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.