Leder for avløpspumpestasjoner

Funksjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten søker nå ny leder for Funksjon avløpspumpestasjoner.  

Funksjonen har som hovedoppgave å drifte og vedlikeholde 70 avløpspumpestasjoner og er del av Seksjon avløpstransport som har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av avløpsnettet i Oslo. Du vil bli en del av sekssjonens ledergruppe og må ha evne og vilje til å lede 8 dyktige medarbeidere og bidra til en god fremtidsrettet utvikling for teamet og pumpestasjonene. 

Arbeidsoppgaver

Vår nye leder vil ha ansvar for at etatens avløpspumpestasjoner driftes på en tilfredsstillende måte og ikke er til en belasting for det ytre miljø. Du vil ha selvstendig ansvar for å holde deg og dine medarbeidere faglig oppdatert og legge til rette for kontinuerlig styrking av gruppa sin kompetanse. Stillingen utvikles gjennom åpen dialog, medarbeidersamtaler, møter i seksjonen samt deltagelse i faglige fora. 

 • Faglig ledelse av etatens avløpspumpestasjoner og ansatte i pumpegruppa.
 • Personalansvar, administrativt samt ledelse av vaktordningen for pumpegruppa.
 • Planlegging av arbeidsoppdrag og bemanning for utførelse av drift og vedlikeholdsoppgaver.
 • Ansvar for budsjettering samt økonomi- og lønnsrapportering.
 • Oppfølging av avvik, beredskapshendelser, HMS og ytre miljø for funksjonen og dets medarbeidere.
 • Utarbeide rekvisisjoner, godkjenne varemottak og fakturaer.
 • Delta på befaringer, driftstilsyn, prosjektgjennomføring og overleveringer for avløpspumpestasjoner. 

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på bachelomivå, fortrinnsvis innen studieretning VA eller maskin. Teknisk fagskole kombinert med lang relevant erfaring kan erstatte det formelle kompetansekravet.
 • Erfaring fra personalledelse samt drift- og vedlikeholdsplanlegging er et krav.
 • Fordel med erfaring og praksis fra pumper, pumpestasjoner for vann eller avløp.
 • Krav til god kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig, samt evne og vilje til å arbeide i team.
 • Fordel med erfaring i bruk av drift og vedlikeholdsprogram for planlagt vedlikehold.
 • Krav til at stillingsinnehaver kan autoriseres til nivå begrenset i henhold til Sikkerhetslovens bestemmelser.
 • Relevante kunnskaper innen IT.
 • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og god gjennomføringsevne.
 • Trives som leder og arbeid i team.
 • Veilede og inspirere medarbeiderne.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer.
 • Trening i arbeidstiden og hytter i marka til utlån.  
 • Fleksitid.
 • Lønnstrinn 52-58 som tilsvarer fra kr 680800 til kr 769300 pr. år.

Kontaktpersoner

Bjørn Rosseland
Seksjonsleder
Telefonnummer: 93 24 31 02
Jan Tveite
Funksjonsleder
Mobil: 906 15 401

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger