Leder for avdeling med ansvar for samfunns- og næringsutvikling

Plan- og utviklingssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en tydelig leder med engasjement og evne til strategisk planlegging, faglig samordning og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Som Plan- og utviklingssjef får du ansvar for en helhetlig ledelse, slik at avdelingen blir drevet på en effektiv og nyskapende måte.  Du vil få overordnet ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og næringsutvikling.  Videre skal du bidra til at avdelingen er godt koordinert og samordnet med de andre tjenesteområdene i kommunen.  Som leder vil du har personal-, budsjett- og resultatansvar.  Leder skal bidra til å etablere gode møteplasser og koordinere planprosesser, og mot å kunne møte eksterne aktører på en samordnet, profesjonell og proaktiv måte.

 

Øvrige arbeidsoppgaver

 • Bidra til gode prosesser rundt utviklingen av kommunen og legge til rette for medvirkning og dialog.
 • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder god og nært samarbeid med kommunene i Hallingdal, regionale myndigheter, tiltakshavere, politikere og samfunnet for øvrig.
 • Videreutvikle og samordne arbeidet i avdelingen og bidra til forbedring, forenkling og nytenking.
 • Bidra til at avdelingen er åpen, proaktiv og løsningsorientert.
 • Være ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.
 • Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte gjennom ulike arbeidsoppgaver og saksbehandling.

 

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Relevant utdanning innen samfunnsplanlegging, fysisk planlegging, arealplanlegging o.l. på masternivå fra høyskole/universitet.
 • Erfaring fra utviklingsprosesser og ledelse i offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt.
 • God økonomiforståelse.

 

Personlige egenskaper

 • Synlig og tydelig leder.
 • Engasjert og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og involvere.
 • Evne til å tenke helhetlig og overordnet.
 • Utviklings-, løsnings- og resultatorientert og evne til å lede under endring.
 • Ambisiøs, målbevisst, strukturert og serviceinnstilt.
 • Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon.
 • Personlig egenskaper som god arbeidskapasitet, stabil, gode samarbeidsevner og godt humør.

 

Nes kommune kan tilby

 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet og en kommune i utvikling. 
 • Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Hjelp til å skaffe husvære ved behov.

 

Samfunnsutviklingsavdelingen har i dag 5 årsverk med et hovedansvar for kommunens arealplanlegging og behandling av private planforslag, næringsmessig tilrettelegging og rådgiving, samt folkehelse.

Stillingen har på rådmannens vegner - et ansvar for tilrettelegging av grunnlaget for politiske avgjørelser innenfor saksområdet.

Stillingen rapporterer direkte til rådmannen.

 

Søknad med CV sendes til Nes Kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Søknadsfrist: 01.10.17.

Hvem er Nes kommune i Buskerud?

Nes kommune i Buskerud er en hyttekommune i hjerte at Hallingdal. Kommunen har som mål og sette innbyggerne i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at våre «hyttenesninger» skal trives og bruke tilbudene i bygda. Det er stort engasjement rundt arrangementer innen stisykling, festspill og torg i løpet av året. Det er store utmarksressurser i kommunen med gode muligheter for friluftsliv.

Kommunen har i underkant av 3300 innbyggere og til sammen ca. 3200 hytter. I høytider så mange-dobles antall innbyggere. Kommunen kan skryte av et bredt spekter av tilbud innen vinter og sommeridrett. Skole og barnehagetilbudet er godt utbygd, og kan omtales som godt tilrettelagte og en kommune som både er god å jobbe og vokse opp i.