Leder feltundersøkelser - grunnboring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Ressursavdelingen, seksjon for Geo- og laboratorium, skal vi tilsette leder for feltundersøkelser i region nord. Stillingen er nyopprettet, og du vil få ansvar for 8 medarbeidere fordelt på 2 grunnboringslag med en koordinator. For tiden går de skiftordning, 2 uker på og 1 uke fri. Koordinatorene har vanlig dagarbeid.

Ditt kontorsted vil være ved en av våre kontorsteder i Nordland eller Troms. Da hovedarbeidet til lagene er ute med oppmøtested Fauske og Nordkjosbotn, må endel reise påregnes.

En av seksjonens hovedoppgaver er å bistå prosjektene i regionen med utførelse av feltundersøkelser/grunnboringer.

Arbeidsoppgaver

Som leder for feltundersøkelser vil du først og fremst ha ansvar for å optimalisere driften av de to grunnboringsriggene, og videreutvikle samarbeid på tvers av fag og geografi. Medarbeiderne skal motiveres til å dra i samme retning, og skal støttes i arbeidet med å videreutvikle og opprettholde gode rutiner innen HMS- og kvalitetssikring. 

Du vil lede arbeidet i enheten, ha ansvar for faglig oppfølging og utvikling, samt ha mål og resultatansvar for enheten. Du vil rapportere til seksjonsleder, og dere vil samarbeide tett om utviklingen av seksjonen som helhet.

For at du skal trives, og gjøre en best mulig jobb, er det viktig at du er glad i mennesker, og er opptatt av at medarbeidere jobber sammen for å oppnå resultater. Du må ha interesse for å sette deg godt inn i fagområdets utfordringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum 3-årig relevant teknisk utdannelse fra høgskole eller universitet og gjerne ledererfaring. Det er en fordel om du har noe erfaring fra feltundersøkelser. Særlig erfaring innen HMS vil bli vektlagt. Erfaring fra tilsvarende stilling og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Kravet til utdanning kan fravikes dersom du har lang relevant praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen.
 • Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Dette ønsker vi oss

 • Vi ser etter trygge ledere som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte. I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.
 • Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Egne lederutviklingsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt

Vi ønsker at du legger inn vitnemål som vedlegg til søknaden. Attester vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn-

Kontaktpersoner

Viggo Aronsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 75 55 27 72
Mobil: 481 25 331

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger