Leder fagavdeling Analyse og sikring - Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Regjeringen etablerte i 2012 et nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg, og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø. NKSB er landets ledende miljø for kunnskap og løsninger for sikring av EBA og jobber med risikovurderinger, planlegging og prosjektering av sikringstiltak samt forskning og utvikling (FoU). 

Fagavdeling Analyse- og sikring i NKSB består av 12 medarbeidere og bistår kunder i offentlig sektor med gjennomføring av risikoanalyser (security) for bygg og anlegg som har behov for beskyttelse og sikring, samt planlegging, prosjektering og anskaffelse av elektroniske sikringsanlegg. Fagavdelingen er involvert i store og krevende byggeprosjekter med høye krav til sikring. Eksempler på dette er det nye regjeringskvartalet, etablering av ny kampflybase (Ørland) og Evenes flystasjon. I tillegg arbeides det kontinuerlig med faglig utvikling og dokumentasjon av metoder og kunnskap relatert til både risikoanalyser (security) og avdelingens øvrige arbeidsområder.

Til å lede fagavdelingen søker vi en godt kvalifisert leder med relevant erfaring. 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av fagavdeling Analyse og sikring i Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
 • Ivareta personal- og resultatansvar for fagavdelingen
 • Samarbeide med norske og utenlandske fagmiljøer
 • Delta i rådgivningsoppdrag relatert til beskyttelse og sikring av statens eiendommer, bygg og anlegg
 • Markedsføring og innsalg av prosjekter til aktuelle oppdragsgivere
 • Deltakelse i NKSBs ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til relevant master eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole.
 • Det kreves relevant erfaring.
 • Erfaring med ledelse av grupper med fagekspertise
 • Det forutsettes god vandel, da stillingen krever sikkerhetsklarering for Hemmelig / Nato Secret.

Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne
 • Strategiske og analytiske egenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 745 600,- til kr. 882 900,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Boliglån i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Kontaktpersoner

Helge Langberg
Leder for Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger