Leder drift

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I region Hålogaland er det ledig en fast stilling som leder for regionens driftsavdeling, med arbeidssted Harstad. Driftsavdelingen er spredt på ulike lokasjoner i region Hålogaland, noe som betyr at reisevirksomhet må påregnes. Arbeidssted er Trondenes (Harstad). 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for arena og serviceområdeledere og ansvarlig for kompetanseutvikling i avdelingen.
 • Resultat og budsjettansvar i regionen for inntekter (solgte timer) og kostnader innenfor eget ansvarsområde.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av all produksjon i regionen som ikke krever egen prosjektering, innenfor drift, forsyning og tilleggstjenester.
 • Ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av leveranser og tjenester er i tråd med styrende documenter.
 • Sikre utarbeidelse, godkjenning og oppfølging av driftsplaner i egen region i henhold til styrende dokumenter.
 • Bidra til helhetlige leveranser og landsdekkende like tjenester.
 • Ansvarlig for å prioritere og koordinere på tvers av arenaer/serviceområder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning
 • (bachelorgrad) eller universitetsutdannelse. Ønsket utdanningsretning innen ledelse/økonomi og/eller eiendomsforvaltning, bygg og anlegg.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende stilling
 • innen eiendomsforvaltning i offentlig/privat sektor.
 • God økonomi og avtaleforståelse
 • Relevant ledererfaring
 • Det kreves god vandel da kandidatene må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Sevstendig, initiativrik og ansvarsfull
 • Gode lederegenskaper
 • Serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Takler en hektisk hverdag       

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 754 900 til kr. -871 300 kr pr år (ltr. 78-83).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Wenche Georgsen
Regionssjef
Telefonnummer: 950 75 336

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger