Leder Byplan - Byutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står Byutvikling, en seksjon som består av rundt 95 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima og miljø, Veg, Park, samt felles stab.

 

Byplan har for tiden 25 medarbeidere. Enheten har ansvar for all arealplanlegging i Tromsø kommune. Vi produserer kommuneplaner og områdereguleringsplaner og saksbehandler private detaljreguleringsforslag. Vi har ansvar for transportplanlegging og trafikkreguleringssaker, kulturminnerådgiving og utredninger knyttet til fysisk planlegging. 

Byplan er en ny enhet. Du vil få gode muligheter for å påvirke organisering av enheten. 

Enhetsleder Byplan inngår i seksjonens ledergruppe. 

 

Arktisk hovedstad - europeiske kvaliteter 

Tromsø kommune er i stor vekst, og i 2018 skal det forhandles med staten om en byvekstavtale. Kommuneplanens arealdel legger opp til en mer fortettet bykjerne. Dette krever mer avansert planlegging, samtidig som dialogen med berørte og våre beslutningstakere må ivaretas. 

Du vil i svært stor grad få være med å påvirke den fysiske utviklingen av Tromsø. Tromsø er den arktiske hovedstaden. Det gjenspeiler seg i byens naturgitte forhold, i aktivitetene, orienteringen av byutviklingen og ikke minst hvordan vi som bysamfunn må tilpasse oss. Tromsø skal også være en by med europeiske kvaliteter. 

Arbeidsområdet omfatter sentrumsutvikling, transformasjon, planlegging av store utbyggingsområder, samferdselstiltak samt øvrig areal- og transportplanlegging i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø. Du skal sikre at enkeltprosjektene passer inn i helheten for en ønsket utvikling av Tromsø by. 

 

Hvem er du? 

Vi søker en erfaren, samfunnsengasjert og utviklingsorientert leder som er trygg i sin kompetanse og samtidig mottakelig for ny tverrfaglig kunnskap. Du skal motivere dine medarbeidere til stor og riktig innsats og bidra til å skape trivsel på arbeidsplassen. 

Du er trygg og har en åpen og god dialog med media, politikerne og de mange brukerne av byplanenhetens tjenester. Byplanenheten må jobbe tett med andre enheter i Tromsø kommune for å løse felles oppgaver for kommunen, for politikerne, byens næringsliv og innbyggerne. Du er en lagspiller i din daglige samhandling med kolleger og andre faggrupper i kommunen. 

Du må trives med kombinasjonen av fag og ledelse og ha god evne til samarbeid, kommunikasjon og teamledelse. Du ser og anerkjenner de andres fagkompetanse og forstår viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Kjennskap til kommunal sektor er også fint, men som organisasjon trenger vi i større grad en som har solid bakgrunn fra private sektor. Kunnskap om plan- og bygningsloven vil være etterspurt. 

Du må være en god formidler skriftlig og muntlig, både mot medarbeidere, overordnede, administrative ledere og de politiske beslutningstakerne.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kombinasjonen av fag og ledelse. Være oppdatert på nasjonale samarbeidsprosjekt i byplanlegging og delta der Tromsø kommune er med.
 • Sørge for gode, helhetlige planer som sikrer en bærekraftig byutvikling.
 • Delta i seksjon for Byutviklings ledergruppe.
 • Personalansvar.
 • Økonomiansvar for enhetens økonomi.

 

Kvalifikasjoner

 • Planfaglig eller annen relevant utdanning på masternivå.
 • Solid erfaring fra ulike byutviklingsprosjekt.
 • Relevant erfaring fra forvaltning og ledelse.
 • Forståelse for kompleksiteten i sammenhengene.

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper og faglig tyngde.
 • Du har god arbeidskapasitet, og vilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag, samt god personlig egnethet.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evne til å finne løsninger.
 • Du er en god formidler, har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har god forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag.
 • Du har et tydelig engasjement.

 

Vi tilbyr

 • Profesjonelt fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse.
 • Godt kollegialt samhold, både sosialt og faglig.
 • Lønn og andre betingelser etter avtale.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser.

 

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

 

Kontaktpersoner

Laila Falck
byggesakssjef
Telefonnummer: 990 23 536

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.