Leder Bygg og Eiendom - Teknisk enhet

Stillingsbeskrivelse

100 % fast stilling er ledig fra 1. april 2019

Stillingen innebærer utstrakt kontakt og oppfølging i forhold til brukere, publikum og entreprenører etc. Innenfor en samlet oppgaveløsning ved teknisk enhet kan også andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Teknisk enhet vektlegger å yte god service overfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene. Vi tilbyr utfordringer og interessante oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling i et positivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

Kvalifikasjonskrav/hvem vi søker

Vi søker etter kandidater med;

 • Relevant utdannelse for å lede forvaltning og drift av bygg og eiendom
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • Relevant praksis/erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilling
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ, samarbeid samt evne til gjennomføring.

Om stillingen

Ansvarsområdene vil bestå av:

 • Eiendomsstrategi
 • Eiendomsforvaltning – drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger
 • Renhold
 • Boligkontor
 • Prosjektledelse
 • Utsiktsbilde over Sørreisa
 • Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter tariff/avtale. Pensjonsordning. Kommunen kan ev være behjelpelig med å skaffe bolig.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen"

Kontaktpersoner

Tor Langnes
Enhetsleder teknisk
Telefonnummer: (+47) 917 95 295

Hvem er Sørreisa kommune?

Lyst til å jobbe i en spenndende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca. kr. 280 mill.

Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider. 

Teknisk enhet omfatter byggesak, oppmåling, drift- og vedlikehold, planleggeing, landbruk, renhold og uteseksjon