Leder Baneteknikk og prosjekteringsledelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Prosjektene i Utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon. Divisjonen har ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring, eierstyring og porteføljestyring for Bane NOR.

I seksjon Baneteknikk og prosjekteringsledelse organiseres fagansvarlig linjen, fagansvarlig konseptdokument, sporplanleggere og byggeledere spor. Her legges også fagansvaret for prosjekteringsledelse. Denne enheten innehar strategisk erfaring og kompetanse og her vil det være svært sentrale medarbeidere for Utbygging.

Vi ser nå etter en drivende og erfaren leder til å lede denne enheten. Du vil få budsjett- og personalansvar for enheten som i dag består av 10 ansatte. Personalansvar for prosjekteringsledere er ikke tillagt rollen.

Du vil ha ansvar for valg og forankring av gode og kostnadseffektive tekniske løsninger, samt sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen fagområdene i Utbyggingsdivisjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den faglige bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Budsjett-og personalansvar for enheten
 • Bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som legges til grunn i våre prosjekter.
 • Tilrettelegging for god kompetansestyring og ressursutnyttelse i divisjonen på tvers av prosjektene innen fagområdene
 • Tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksiser.
 • Tilrettelegge for god medarbeiderutvikling og karriereplanlegging som bidrar til å gjøre Bane NOR til en attraktiv arbeidsgiver
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige og gode løsninger.
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachlor/ingeniør med kompetanse innen prosjekteringsledelse eller baneteknikk
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger

Personlige egenskaper

 • Som leder er du initiativrik, du tar ansvar og skaper handlingsrom samtidig som du evner å inspirere og sette mål og retning
 • Du er en dyktig strateg og utpreget løsningsorientert kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsetninger og planer, blant annet gjennom å utvikle nettverk
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Hovdenak
Telefonnummer: (+47) 92097755
Trude Kristoffersen Anke
Telefonnummer: (+47) 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon