Leder av geodataavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ny leder til Geodataavdelingen i sektor for miljø og samfunnsutvikling. Er du en ledertype med interesse for geomatikkfaget er denne stillingen noe for deg. 

Nittedal har som nabokommune til Oslo stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi møter daglig faglige utfordringer i å legge til rette for sentrumsutvikling, gode boligområder, infrastruktur, næringsutvikling og offentlige formål, bl.a. nye skoler. I denne utviklingen skal vi samtidig opprettholde den grønne bygda med en bærekraftig forvaltning av arealer og naturressurser. Som leder på Geodataavdelingen jobber man i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø. Du må ha evne til å se og implementere nye løsninger, interesse i forvaltning og videreutvikling av kart på nett og skape oppslutning om endringsprosesser. Kommunen bruker Norkart som leverandør av kart og programvare, og bruker også ArcGIS. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

 

Arbeidsoppgaver

Som leder av Geodataavdelingen i Nittedal kommune får du en interessant, utfordrende og variert hverdag. I denne stillingen har du som leder personalansvar for 4 personer med arbeidsoppgaver innen GIS, seksjonering, matrikkelloven, landmåling og kommunens kartverk. Sentralt står matrikkelen, forvaltning av og videreutvikling av kommunens kartverk, samt saksbehandling etter matrikkelloven og eierseksjonsloven. Du har også økonomiansvar på avdelingen, hvor selvkost inngår som et element. Avdelingen jobber tett sammen med de øvrige avdelingene på sektoren; byggesak, plan, kommunalteknikk og stab, samt mot eiendomsforetaket og rådmannsteamet. 

Som leder vil du ha ansvar for ressursstyring, og sammen med avdelingen videreutvikle gode former for samarbeid. I hverdagen vil du møte faglige utfordringer innen bl.a. digitalisering, utvikling av GIS, eiendomsspørsmål og oppmålingstekniske problemstillinger. 

Det er spennende å jobbe i geodataavdelingen i Nittedal!

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole /universitet 
 • Erfaring fra kart- og oppmålingsbransjen 
 • God innsikt i kommunale oppgaver og ansvar etter matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Nytenkende som bygger faglig tillit og skaper gode relasjoner både internt og eksternt 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Er løsningsorientert og evne til å motivere 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø i et til tider krevende, men spennende miljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, samarbeid, fag og utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • God arbeidstids- og fleksitidsordning. 
 • Konkurransedyktig pensjonsordning 
 • IA-bedrift

Kontaktpersoner

Dag Wågen
Konst. avd.leder geodata
Telefonnummer: (+47) 67 05 91 52
Gunnar Prøis
Enhetsleder plan,byggesak og geodata

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.