Leder Automatikk & Elektronikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Leder Automatikk & Elektronikk:

Eide Fjordbruk AS har som målsetting å være fremst og bransjeledende på innovasjon og teknologi fordi dette er bærebjelken for å oppnå redusert miljøbelastning, økt bærekraft og bedre lønnsomhet. For å underbygge disse målsettingene ønsker vi å ansette en operativ ressursperson i 100% fast stilling som skal arbeide med tekniske løsninger ved alle våre anlegg.

Den nye stillingen som «Leder Automasjon & Elektronikk» vil være operativ og innebærer i hovedsak identifisering av skader og gjennomføring av reparasjoner på elektriske installasjoner og automasjoner på våre anlegg i Hordaland. Vår nye «Leder Automasjon & Elektronikk» vil få fagansvar innen eget felt og rapporterer til Teknisk Sjef. I tillegg til arbeidsoppgavene ute i felt vil vedkommende være rådgiver i samband med interne utviklingsprosjekt, innkjøp og implementering av fremtidige tekniske løsninger.

Produksjonsanleggene til Eide Fjordbruk AS befinner seg innenfor en rekkevidde på omtrent to timers kjøring fra Bergen og det må påregnes en del reising. Samtidig som stillingen må ansees å kreve selvstendighet vil det være nødvendig å holde god daglig kontakt med kolleger, leverandører og samarbeidspartnere. Våre tekniske løsninger er komplekse og befinner seg i eksponerte miljøer utsatt for krevende værforhold. Derfor er det avgjørende at den rette kandidaten er løsningsorientert og handlekraftig. Det må i perioder påregnes overtid og stor arbeidsmengde i samband med akutte situasjoner og omfattende installasjonsprosjekt.

I Eide Fjordbruk er HMS vår absolutt fremste prioritet. Det stilles høye krav til personlig ansvar, fysisk egnethet for forhold knyttet til egen og andres sikkerhet.    

Formelle krav:

  • Utdannet ingeniør eller fagarbeider innen elektro og/ eller automasjon
  • Kurs/ formell kompetanse innen områder som PLA, DLS luftere og annen teknologi knyttet til havbruk vil bli vurdert positivt
  • Må snakke ett skandinavisk språk og noe engelsk i tillegg
  • Sertifikat klasse B
  • Normale svømmeferdigheter
  • Helsemessig skikkethet for arbeid i marine miljø

Vi tror godt kvalifiserte kandidater har erfaring med elektriske installasjoner og automatikk fra enten havbruk, sjømat eller foredlingsindustri. Den rette personen kjennetegnes fremfor alt som praktisk anlagt og trives med konkrete utøvende oppgaver på tekniske installasjoner.

Viktige egenskaper vi ser etter:

Som person kjennetegnes du ved en som oppnår kvalitetsmessig gode resultat, du utfører planer med engasjement og utholdenhet. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, er systematisk og planlegger fremover. Dine prioriteringer er klare og du fordeler ressurser effektivt. I møte med komplekse utfordringer kommer du opp med rasjonelle løsninger. Innen ditt fagområde demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise og du holder deg faglig oppdatert. Du er innovativ og produserer nye ideer og løsninger, er en forkjemper for endringer og nye tilnærmingsmåter. Du kjennetegnes som en som samarbeider godt med andre, kommuniserer og deler kunnskap, erfaringer og informasjon med kolleger for å bidra til teamets felles mål.     

For den rette kandidaten tilbys:

Fast 100% stilling som «Leder Automasjon & Elektronikk» i Eide Fjordbruk AS, en økonomisk solid, familieeid og innovativ arbeidsgiver med rike tradisjoner bygd gjennom 45 år i havbruksnæringen. Et svært godt og uformelt arbeidsmiljø som preges av gøy på arbeidsplassen. Faglige og personlig utfordringer på linje med de beste innen havbruksnæringen. En forholdsmessig fri og selvstendig arbeidsdag i noen av Norges i flotte omgivelser. Konkurransedyktig fastlønn. Firmabil, fri mobiltelefon og diettordninger. Deltagelse i virksomhets ulike aktivitetstilbud. Svært gode forsikring og pensjonsordninger. Deltagelse ved seminar og fagrelaterte kurs. Fem ukers ferie og mulighet for avspasering etter nærmere avtale. 

Seafood People

Seafood People is focused on providing the Seafood Industry with great talent, industry insight and inspiration. Our unique understanding and experience working in this global business mean we can provide executive search, recruiting and consulting services for the sector, connecting successful partners worldwide.

Kontaktpersoner

Per Stenhaug
Senior Advisor
E-postadresse: phs@seafoodpeople.net
Telefonnummer: +47 41 57 73 68

Hvem er Eide Fjordbruk?

Eide Fjordbruk AS har som mål å være førstevalg for kvalitetsbevisste kjøpere i hele verden, produsere råvarene bærekraftig, klimavennlig og i full åpenhet. Dette er vår kontrakt med kunden og samfunnet. Som selskap er vi nytenkende, løsningsorienterte og jobber kontinuerlig og med høyt fokus på innovasjon og teknologisk utvikling. Den samlede årlige produksjonen har vært stigende helt siden oppstart for nær 45 år siden. Forventet produksjon i 2018 beregnes samlet til 12000 tonn laks og regnbueørret. Eide Fjordbruk AS benytter sjøen for å produsere sunne matvarer til en voksende befolkning fordi dette er klimavennlig og bærekraftig sammenlignet med f.eks mye av kjøttproduksjonen i tradisjonelt landbruk. Som virksomhet ønsker Eide Fjordbruk AS å bidra til vekst og utvikling i bygdesamfunn hvor vi er etablert. Ved siden av å skape arbeidsplasser og kommuneinntekter gir vi årlig en million kroner til gode lokale formål. I Eide Fjordbruk AS er de ansatte den viktigste ressursen. Derfor er vi opptatt av kontinuerlig utvikling av ansatte, godt arbeidsmiljø, trygg fremtid og utfordringer vi kan strekke oss mot sammen for å nå ambisiøse mål innen kvalitet, bærekraft og vekst.