LCA-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse


Multiconsult har en ambisiøs miljøstrategi, og har som mål å gjøre våre oppdrag enda mer bærekraftig. Vi jobber med noen av Norges største bygg- og samferdselsprosjekter, hvor våre kunder er forpliktet til å ivareta internasjonal og nasjonale mål og retningslinjer for klimagassreduksjon og miljø. Som et ledd i denne satsningen, trenger vi nå en som koordinerer LCA-faget på tvers av avdelinger og kontorer. Du vil ha grensesnitt mot alle våre forretningsområder, men hovedsakelig mot bygg og samferdsel. Arbeidet vil også inkludere videreutvikling av verktøy og sette beste praksis innen fagfeltet.

Vil du bidra til å ta Multiconsults klimareduksjonssatsning til neste nivå, og har evnen til å motivere spesialrådgivere innen andre fag til å tenke nytt?

Avdeling Miljø i Oslo med sine 40 medarbeidere er et av Norges største fagmiljø innen miljørådgivning og er vårt kraftsenter for kompetansen. Avdelingen består av fire seksjoner; Miljøledelse Bygg, Miljøledelse Anlegg, Miljøgeologi og Avfall som leverer rådgivning og prosjektering. Stillingen vil være tilknyttet én av miljøledelseseksjonene, avhengig av din kompetanse og karriereønske. Du vil være sterkt tilknyttet fagnettverket for LCA, som består av rundt 15 medarbeidere fra hele landet.

Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet.

Arbeidsoppgaver
Dine arbeidsoppgaver vil være svært variert og innen alle forretningsområder i Multiconsult. Du vil ha ansvaret for å gjennomføre livsløpsanalyser- og vurderinger, videreutvikle verktøy og metoder og implementere det i våre oppdrag. Du vil ha ansvaret for å koordinere fagområdet på tvers av avdelinger og kontorer, og engasjerer deg i faglige nettverk internt og eksternt. Du vil jobbe i alle faser i et prosjekt, fra tidligfase til detaljprosjektering hvor alternativsvurderinger, prosess og materialvalg utføres.
Hvis du ønsker å videreutvikle fagområdet i Multiconsult og gjøre våre oppdrag mer bærekraftig, er dette stillingen for deg.

• Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum master
• Spisskompetanse innen LCA
• Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
• Erfaring med bruk av programvare for LCA og klimagassberegninger
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper:  
• Faglig engasjert og et brennende engasjement for miljø og klima
• Oppdatert og opptatt av hvilken vei markedet går
• Engasjert i faglige nettverk
• Ser markedsmuligheter og bygger relasjoner
• God formidlingsevne
• Nytenkende og ivrig til å påvirke miljøriktige løsninger

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger