Lavspenningsingeniør til teleprosjektet på Follobaneprosjektet 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektporteføljer. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt. 

Vi søker en lavspenningsingeniør til teleprosjektet på Follobaneprosjektet. Stillingen inngår i eksisterende prosjekteringsteam som utfører prosjektering og oppfølging ved installasjon og bygging av tele delsystemer. Stillingen rapporterer til prosjektleder Tele på Follobaneprosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre lavspenningsprosjektering og utsjekk av det elektriske anlegget (FAT) som anskaffes av Tele prosjektet.
 • Koordinering mot rammeavtaleleverandører og EPC-kontraktørene.
 • Oppfølging av kvalitet på lavspennings-installasjoner som bygges der Tele er byggherre.
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen elektrikerfaget med tilleggsutdannelse som fagskolekandidat, bachelor eller master fra relevant fagområde
 • Erfaring fra både prosjektering og anleggsgjennomføring/utførelse innen lavspenningsanlegg.
 • Ønskelig med kompetanse innenfor EKOM-anlegg
 • Ønskelig med kjennskap til Bane NORs tekniske regelverk og gjeldende forskrifter innenfor fagområdet.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk.
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.       

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper. Du er systematisk og har god gjennomføringsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med Vys tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

johan seljås
Leder Elkraft
Telefonnummer: 916 56 315
Øystein Rian
Prosjektleder Tele, Follobaneprosjektet
Telefonnummer: 482 01 213

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger